Cartref | Cyllid busnes | Menter technoleg

Buddsoddiadau Menter Technoleg

Buddsoddi mewn busnesau technoleg

Rydym ni'n buddsoddi cyfalaf sbarduno a thwf mewn busnesau technoleg arloesol sydd â'r uchelgais a'r potensial i ddod yn arweinwyr yn y farchnad ryngwladol. Rydym yn falch o fod yn arweinydd fel buddsoddwr mewn mentrau technoleg yn y DU. Ers 2009, rydym wedi buddsoddi bron i £28 miliwn mewn 30 o gwmnïau.

Fel rheolwr cronfa gallwn fuddsoddi mewn mentrau technoleg arloesol sydd eisoes yn seiliedig yn neu am leoli eu hunain yng Nghymru. Gallwn fuddsoddi o Gronfa Sbarduno Technoleg Cymru Llywodraeth Cymru yn ogystal ag o Gronfa Fuddsoddi Mewn Mentrau Technoleg.

O Gronfa Sbarduno Technoleg Cymru fe allwn:

  • Strwythuro buddsoddiadau ecwiti o £50,000 i £150,000
  • Gefnogi busnesau technoleg newydd, cwmnïau sy'n deillio o brifysgolion a chwmnïau sy'n gyfoethog mewn eiddo deallusol i symud tuag at fasnacheiddio

O Gronfa Fuddsoddi Mewn Mentrau Technoleg fe allwn:

  • Fuddsoddi o £50,000 i £2 filiwn
  • Strwythuro’r pecyn dyled ac ecwiti mwyaf addas ar gyfer eich busnes chi

Dewis eich arian cyllido