• banner

  Banc Datblygu Cymru

  Cyllid ar gyfer cyfalaf gweithio a bondiau


  Mae Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Phrif Weithredwr Cyllid Cymru, Giles Thorley, wedi cyhoeddi y bydd Banc Datblygu Cymru yn cael ei lansio ym mis Hydref. Darllen mwy

 • banner

  Un dau tri ac i ffwrdd â ni!

  Golau gwyrdd i dyfiant.


  Benthyciadau ac ecwiti i gefnogi busnesau i dyfu yng Nghymru.
  Read more

 • banner

  Buddsoddiadau i fyny

  Crëwyd neu diogelwyd mwy na 3,700 o swyddi mewn 245 o gwmnïau


  3,718 o swyddi’n cael eu creu neu'u diogelu yng Nghymru ar ôl buddsoddiad gan Cyllid Cymru yn y flwyddyn ariannol 2016/17.
  Darllen mwy

 • banner

  Cefnogi busnesau bach

  Micro fenthyciadau ar gyfer amrywiaeth o anghenion


  Micro fuddsoddiadau hyblyg rhwng £1,000 a £50,000 yn cynorthwyo eich cynllun fusnes.
  Darlen mwy

 • banner

  Mentrau technoleg

  Buddsoddi mewn busnesau arloesol


  Nawr, gall Cyllid Cymru gefnogi mentrau technoleg o Gronfa Sbarduno Technoleg Cymru yn ogystal â Gronfa Fuddsoddi mewn Mentrau Technoleg Cymru.
  Darllen mwy

 • banner

  Yn prynu busnes?

  Cyllid masnachol o hyd at £3 miliwn ar gael ar gyfer olyniae


  Gall Cyllid Cymru gefnogi timau rheoli uchelgeisiol a pherchnogion busnes gyda chyllid olyniaeth hyd at £3 miliwn. Darllen mwy

 • banner

  Buddsoddiadau hyblyg

  Pecynnau ecwiti a dyledion


  Gallwn greu pecynnau buddsoddi hyblyg o hyd at £2 filiwn i gefnogi’r gwaith o ehangu busnesau a rheoli olyniaeth. Gallwn hefyd ddarparu buddsoddiad dilynol.

  Darllen mwy

 • banner

  Fideos

  Edrychwch ar rai o’r busnesau rydym wedi eu helpu yn ddiweddar.


  Edrychwch ar ein fideos astudiaethau achos a gweld sut mae’r gwahanol gronfeydd a gynigiwn wedi helpu nifer o wahanol fusnesau yng Nghymru i dyfu.
  Darllenwch fwy

Sicrhau buddsoddiad ar gyfer eich busnes

Mae Cyllid Cymru yn cynnig buddsoddiadau twf masnachol i BBaCh yng Nghymru rhwng £1,000 a £3 filiwn. Rydym yn buddsoddi mewn busnesau newydd, busnesau ifanc a busnesau sefydledig.

Ddewis eich anghenion ariannu
<-- survey end -->