Cartref | Newyddion ac blog
 • Newyddion diweddaraf

  £10 miliwn, 2000 o swyddi ac yn dal i gynyddu …

  Wedi iddi gael ei lansio yn 2012, mae Cronfa Micro Fenthyciadau Busnes Cymru a reolir gan Cyllid Cymru wedi buddsoddi dros £10 miliwn mewn 390 o fusnesau newydd a busnesau sefydledig dros y pum mlynedd ddiwethaf; o ganlyniad cafodd oddeutu 2000 o swyddi eu diogelu neu eu creu ar hyd a lled Cymru. Mae'r gronfa wedi cynyddu o £6 miliwn i £18 miliwn yn ystod y cyfnod hwnnw....

  Darllen mwy
  £10 miliwn, 2000 o swyddi ac yn dal i gynyddu …
 • Newyddion diweddaraf

  Cwmni dillad awyr agored Jöttnar yn barod ar gyfer twf yn dilyn buddsoddiad saith ffigur gan Cyllid Cymru a Venrex

  Mae'r cwmni dillad awyr agored technegol Jöttnar sy'n seiliedig yng Nghaerdydd yn barod ar gyfer twf yn dilyn cylch cyllido saith ffigur gan Cyllid Cymru a chronfa fuddsoddi Venrex sy'n seiliedig yn Llundain....

  Darllen mwy
  Cwmni dillad awyr agored Jöttnar yn barod ar gyfer twf yn dilyn buddsoddiad saith ffigur gan Cyllid Cymru a Venrex
 • Newyddion diweddaraf

  Busnes gwisg ffansi ym Mhenfro ar flaen y gad gyda benthyciad £250,000 gan Cyllid Cymru

  Pengwiniaid, unicorniaid ac anifeiliaid saffari yw'r ffasiwn ddiweddara yn y byd gwisg ffansi ac mae Bodysocks sy'n seiliedig ym Mhenfro ar y trywydd iawn i gynyddu eu trosiant i £2.6 miliwn erbyn 2019....

  Darllen mwy
  Busnes gwisg ffansi ym Mhenfro ar flaen y gad gyda benthyciad £250,000 gan Cyllid Cymru
 • Newyddion diweddaraf

  Frame-maker i gynnig gwasanaeth pwrpasol newydd yn dilyn benthyciad gan Cyllid Cymru

  Bydd y cwmni gwneuthur fframiau Free Range Frames sy'n seiliedig yng Nghaerdydd yn ehangu eu cynnig o gynnyrch, diolch i micro fenthyciad gan Cyllid Cymru....

  Darllen mwy
  Frame-maker i gynnig gwasanaeth pwrpasol newydd yn dilyn benthyciad gan Cyllid Cymru
 • Newyddion diweddaraf

  3,718 o swyddi’n cael eu creu neu'u diogelu yng Nghymru ar ôl buddsoddiad gan Cyllid Cymru yn y flwyddyn ariannol 2016/17

  3,718 o swyddi’n cael eu creu neu'u diogelu yng Nghymru ar ôl buddsoddiad gan Cyllid Cymru yn y flwyddyn ariannol 2016/17....

  Darllen mwy
  3,718 o swyddi’n cael eu creu neu'u diogelu yng Nghymru ar ôl buddsoddiad gan Cyllid Cymru yn y flwyddyn ariannol 2016/17
 • Newyddion diweddaraf

  Caffaeliad Hudman: Ymadawiad cyntaf o Gronfa Sbarduno Technoleg Cymru ar gyfer Cyllid Cymru

  Mae Hudman, sef cwmni technoleg sy'n seiliedig yng Nghwmbrân wedi cael ei gaffael gan Advanced, y trydydd cwmni meddalwedd a gwasanaethau mwyaf yn y DU. Mae'r fargen hon yn golygu fod y buddsoddwr Cyllid Cymru yn gwerthu ei gyfran yn y cwmni yn yr ymadawiad cyntaf o Gronfa Sbarduno Technoleg Cymru....

  Darllen mwy
  Caffaeliad Hudman: Ymadawiad cyntaf o Gronfa Sbarduno Technoleg Cymru ar gyfer Cyllid Cymru
 • Newyddion diweddaraf

  Cyllid Cymru yn cefnogi Pro Steel gyda chontract Twickenham

  Mae Pro Steel Engineering Ltd (Pro Steel) wedi ennill y contract i ailddatblygu Stondin Dwyreiniol eiconig Stadiwm Rygbi Twickenham, i gefnogi'r prosiect maent wedi'i dderbyn benthyciad cyfalaf gweithio chwe ffigure gan Cyllid Cymru....

  Darllen mwy
  Cyllid Cymru yn cefnogi Pro Steel gyda chontract Twickenham
 • Newyddion diweddaraf

  Seren Electrical yn cwblhau bargen pryniant gan reolwyr ar ôl buddsoddiad gan Cyllid Cymru

  Mae Richard Wakeman, Rheolwr Gyfarwyddwr Seren Electrical Supplies Ltd (Seren), wedi cwblhau pryniant gan reolwyr (MBO) gan randdeiliaid presennol y cwmni gyda chymorth buddsoddiad sylweddol gan Cyllid Cymru. Mae’r fargen yn golygu mai ef sy’n berchen ar y gyfran fwyaf yn Seren bellach, yn hytrach na’r sylfaenwyr Andrew Hall a Jason Beament....

  Darllen mwy
  Seren Electrical yn cwblhau bargen pryniant gan reolwyr ar ôl buddsoddiad gan Cyllid Cymru
 • Newyddion diweddaraf

  Cyllid Cymru yn cefnogi dros 130 o gwmnïau drwy olyniaeth

  Mae pedwar ar ddeg o gwmnïau wedi cael eu cefnogi drwy drefniadau olynu gan Cyllid Cymru ers mis Ebrill 2016, gan ddod â chyfanswm y mathau hyn o drefniant sydd wedi cael eu cwblhau gan y cwmni i 136. Mae’r buddsoddiadau ar gyfer y 136 trefniant yn £43.8 miliwn....

  Darllen mwy
  Cyllid Cymru yn cefnogi dros 130 o gwmnïau drwy olyniaeth
 • Newyddion diweddaraf

  Cwmni smart cartref MyLiveGuard yn lansio gwasanaeth newydd ystafell smart gwesty

  Mae MyLiveGuard wedi lansio datrysiad newydd ystafell smart gwesty yn seiliedig ar ei feddalwedd cartref smart. Gan ddefnyddio teledu neu focsys pen set presennol, gall MyLiveGuard redeg eu meddalwedd ar y dyfeisiau yn yr ystafell mewn gwesty ac mae'n galluogi defnyddwyr i reoli eu hamgylcheddau yn y gwesty o bell trwy gyfrwng y teledu neu eu ffôn symudol....

  Darllen mwy
  Cwmni smart cartref MyLiveGuard yn lansio gwasanaeth newydd ystafell smart gwesty
 • Newyddion diweddaraf

  ‘The Hours’ Aberhonddu yn ehangu diolch i’r micro fenthyciad gan Cyllid Cymru

  Mae Caffi The Hours yn Aberhonddu ar fin ehangu ei weithrediadau diolch i’r micro fenthyciad gan Cyllid Cymru. O ganlyniad i fargen pum ffigwr, bydd The Hours yn agor deli newydd mewn eiddo cyfagos yn ystod yr haf....

  Darllen mwy
  ‘The Hours’ Aberhonddu yn ehangu diolch i’r micro fenthyciad gan Cyllid Cymru
 • Newyddion diweddaraf

  Blwyddyn torri record codi arian i Cyllid Cymru wrth i'r staff godi mwy na £35,000 i elusennau

  Mae Cyllid Cymru wedi codi mwy na £35,000 i elusennau - gan gynnwys dros £31,000 ar gyfer ei 'Elusen y Flwyddyn', sef y Juvenile Diabetes Research Foundation (JDRF)....

  Darllen mwy
  Blwyddyn torri record codi arian i    Cyllid Cymru wrth i'r staff godi mwy na £35,000 i elusennau
 • Newyddion diweddaraf

  Tomlinson’s Dairies i greu 70 o swyddi newydd ar ôl buddsoddiad ar y cyd gwerth £22 miliwn

  Mae Tomlinson’s Dairies yn Wrecsam yn creu 70 o swyddi newydd diolch i fuddsoddiad ar y cyd gwerth £22 miliwn gan Cyllid Cymru, Llywodraeth Cymru a HSBC....

  Darllen mwy
  Tomlinson’s Dairies i greu 70 o swyddi newydd ar ôl buddsoddiad ar y cyd gwerth £22 miliwn
 • Newyddion diweddaraf

  Cellesce yn derbyn cyllid pellach i fasnacheiddio ei dechnoleg Ehangu Organoidau

  Mae'r cwmni gwyddorau bywyd o Gaerdydd, Cellesce yn parhau i ddatblygu ei ymchwil organoidau diolch i arian cyllido chwe ffigur a gafodd yn ddiweddar o dan arweiniad Cyllid Cymru. Bydd y chwistrelliad hwn o gyfalaf newydd yn galluogi Cellesce i barhau i ddatblygu ei dechnoleg ehangu organoidau a sefydlu ei dîm sy'n tyfu ym Mhentref Arloesedd GE yng Nghaerdydd....

  Darllen mwy
  Cellesce yn derbyn cyllid pellach i fasnacheiddio ei dechnoleg Ehangu Organoidau
 • Newyddion diweddaraf

  Rownd ecwiti £280,000 yn cefnogi masnacheiddio cwmni 'stamp smart' Memberoo

  Mae cwmni app siopa smart Memberoo (Envolve Technology) yn barod i ddechrau masnacheiddio eu cynnyrch 'stamp smart', diolch i gyd-fuddsoddiad ecwiti o £280,000 gan Cyllid Cymru a Thorium Technology Investors....

  Darllen mwy
  Rownd ecwiti £280,000 yn cefnogi masnacheiddio cwmni 'stamp smart' Memberoo
 • Newyddion diweddaraf

  Cynlluniau ehangu Rhyngwladol ar gyfer thevoicefactory ar ôl buddsoddiad o £500,000 gan Cyllid Cymru

  Mae cwmni cyfathrebu, thevoicefactory (TVF) yn cynllunio i ehangu'n rhyngwladol, diolch i fenthyciad o £500,000 gan Cyllid Cymru. Bydd y cytundeb yn creu chwe swydd newydd yma yng Nghymru; Ar hyn o bryd mae'r cwmni'n cyflogi 24 o staff....

  Darllen mwy
  Cynlluniau ehangu Rhyngwladol ar gyfer thevoicefactory ar ôl buddsoddiad o £500,000 gan Cyllid Cymru
 • Newyddion diweddaraf

  CDS yn ehangu ei weithrediadau diolch i fenthyciad o £200,000 gan Cyllid Cymru

  Bydd Computerised and Digital Security Systems Limited (CDS) yn ymestyn ei sylfaen ym Mhontypridd wedi iddo gael benthyciad o £200,000 gan Cyllid Cymru o Gronfa Busnes Cymru a gefnogir gan yr Undeb Ewropeaidd a Llywodraeth Cymru....

  Darllen mwy
  CDS yn ehangu ei weithrediadau diolch i fenthyciad o £200,000 gan Cyllid Cymru
 • Newyddion diweddaraf

  Busnesau yng Ngogledd Cymru yn dangos ‘mwy o awydd i fuddsoddi’

  Mae mwy o hyder ym myd busnes yng Ngogledd Cymru gyda mwy o gwmnïau'n awyddus i fuddsoddi yma. Cafodd dros £7 miliwn ei fuddsoddi drwy Gyllid Cymru a’i gyd-fuddsoddwyr rhwng mis Ebrill a Rhagfyr 2016....

  Darllen mwy
  Busnesau yng Ngogledd Cymru yn dangos ‘mwy o awydd i fuddsoddi’
 • Newyddion diweddaraf

  Ffatri Victorian Sliders, y gwneuthurwyr ffenestri, ar fin tyfu mwy na dwywaith ei maint ar ôl cael benthyciad gwerth £1.5m gan Cyllid Cymru

  Mae’r cwmni o Rydaman, Victorian House Sales Limited (sy’n masnachu fel Victorian Sliders) wedi cael benthyciad gwerth £1.5miliwn gan Cyllid Cymru er mwyn ehangu ei ffatri yn y dref....

  Darllen mwy
  Ffatri Victorian Sliders, y gwneuthurwyr ffenestri, ar fin tyfu mwy na dwywaith ei maint ar ôl cael benthyciad gwerth £1.5m gan Cyllid Cymru
 • Newyddion diweddaraf

  Cyllid Cymru yn cefnogi cyn sêr rygbi Cymru i ehangu'r busnes maeth chwaraeon

  Cyn sêr rygbi Cymru Scott Morgan a Barry Davies yn dathlu cwblhau buddsoddiad ecwiti o £650,000 i gefnogi ehangu eu busnes maeth chwaraeon a sefydlwyd yn 2012....

  Darllen mwy
  Cyllid Cymru yn cefnogi cyn sêr rygbi Cymru i ehangu'r busnes maeth chwaraeon
 • Newyddion diweddaraf

  Buddsoddiad o bwys gan Siltbuster yn Nhrefynwy yn creu dros 60 o swyddi

  Mae Siltbuster ‒ cwmni sy’n darparu dulliau cludadwy o drin dŵr ‒ yn buddsoddi £4.3 miliwn i ehangu ei weithfeydd yn Nhrefynwy, gan greu 66 o swyddi newydd. Y cwmni hwn yw prif ddarparwr y DU yn y maes a chafodd gymorth o £1.15 miliwn oddi wrth Lywodraeth Cymru a Cyllid Cymru i’w helpu gyda’r datblygiadau hyn....

  Darllen mwy
  Buddsoddiad o bwys gan Siltbuster yn Nhrefynwy yn creu dros 60 o swyddi
 • Newyddion diweddaraf

  Peninsula Property Management yn arallgyfeirio gwasanaethau trwy ddefnyddio benthyciad £15,000 gan Cyllid Cymru

  Mae cwmni rheoli eiddo sy'n seiliedig ym Mhwllheli wedi defnyddio benthyciad o £15,000 gan Cyllid Cymru i helpu i ehangu trwy fuddsoddi mewn cynnig gwasanaethau golchi dillad ar gyfer y gymuned cartrefi-gwyliau a Gwely a Brecwast yn lleol....

  Darllen mwy
  Peninsula Property Management yn arallgyfeirio gwasanaethau trwy ddefnyddio benthyciad £15,000 gan Cyllid Cymru
 • Newyddion diweddaraf

  Benthyciad £300,000 Cyllid Cymru yn rhoi hwb i gynlluniau twf Cargo Services yn noc Bird Port

  Mae'r Grŵp Cargo Services (UK) wedi cael ei gefnogi gyda benthyciad o £300,000 gan Cyllid Cymru i helpu gyda'i gynlluniau ehangu. Yn ddiweddar fe agorodd y cwmni ei gyfleusterau dociau yn Bird Port, Casnewydd ac mae'n cynllunio i dyfu'r rhain dros ddau gam datblygu ychwanegol....

  Darllen mwy
  Benthyciad £300,000 Cyllid Cymru yn rhoi hwb i gynlluniau twf Cargo Services yn noc Bird Port
 • Newyddion diweddaraf

  Y ‘Chocci Cake Company’ yn agor eu siop gynta ar ôl cael benthyciad o £20,000 gan Cyllid Cymru

  Mae'r Chocci Cake Company wedi sicrhau benthyciad o £20,000 gan Cyllid Cymru er mwyn ariannu agoriad ei siop gyntaf yn Nhŷ Tredegar, Casnewydd....

  Darllen mwy
  Y ‘Chocci Cake Company’ yn agor eu siop gynta ar ôl cael benthyciad o £20,000 gan Cyllid Cymru
 • Newyddion diweddaraf

  Cwmni biotechnoleg Creo Medical o Gas-gwent i restru ar AIM

  Creo Medical yw'r pedwerydd o blith cwmnïau portffolio Cyllid Cymru i restru cyfranddaliadau ar AIM yn y pedair blynedd diwethaf. Fe wnaeth ein buddsoddiad cychwynnol yn 2012 arwain y cwmni i adleoli ei bencadlys a’i gyfleuster datblygu cynnyrch i Gas-gwent....

  Darllen mwy
  Cwmni biotechnoleg Creo Medical o Gas-gwent i restru ar AIM
 • Newyddion diweddaraf

  Bargen gyd-fuddsoddi gwerth chwe ffigwr i Peerless Gas gan Gronfa Fusnes Cymru

  Mae Peerless Gas Controls Ltd, y cwmni peirianneg o Sir Fflint, wedi caffael Lomax Offshore Couplings Ltd (Lomax), sef cwmni cynhyrchu partiau arall o Burnley, diolch i fargen gyd-fuddsoddi gwerth chwe ffigwr gan Gyllid Cymru a chyllidwyr eraill....

  Darllen mwy
  Bargen gyd-fuddsoddi gwerth chwe ffigwr i Peerless Gas gan Gronfa Fusnes Cymru
 • Newyddion diweddaraf

  ‘Marchnad Cymru’n ffynnu er gwaethaf ansicrwydd tymor hwy Brexit’ – Giles Thorley

  Mae Cyllid Cymru wedi helpu i greu neu ddiogelu mwy na 2,000 o swyddi yng Nghymru ers dechrau mis Ebrill 2016. Mae mwy na £26.7 miliwn wedi cael ei fuddsoddi yn uniongyrchol i mewn i fentrau bach a chanolig eu maint yng Nghymru (BBaCh) gyda £23.1 miliwn yn ychwanegol wedi cael ei drosoli o ffynonellau preifat ers i'r Prif Weithredwr newydd Giles Thorley gymryd y llyw....

  Darllen mwy
  ‘Marchnad Cymru’n ffynnu er gwaethaf ansicrwydd tymor hwy Brexit’ – Giles Thorley
 • Newyddion diweddaraf

  Cwmni meddalwedd Koherent yn sicrhau buddsoddiad chwe ffigur gan Cyllid Cymru.

  Mae cwmni meddalwedd newydd Koherent yng Nghaerdydd yn bwriadu ehangu ei dîm a’i weithrediadau yn dilyn buddsoddiad chwe ffigur gan Cyllid Cymru....

  Darllen mwy
  Cwmni meddalwedd Koherent yn sicrhau buddsoddiad chwe ffigur gan Cyllid Cymru.
 • Newyddion diweddaraf

  Porro - bwyty a ysbrydolwyd gan yr Eidal yn agor ail fwyty yng Nghaerdydd ar ôl buddsoddiad chwe ffigur gan Cyllid Cymru

  Mae Tom Furlong a Gwyn Myring wirioneddol yn adnabod eu bwyd. Mae'r pâr o gogyddion sydd y tu ôl i fwydlen anhygoel Porro Llandaf yn paratoi i gyflwyno eu bwyd lleol sydd wedi cael ei ysbrydoli gan yr Eidal i’r Rhath wrth iddynt agor eu hail fwyty ar Heol Wellfield....

  Darllen mwy
  Porro - bwyty a ysbrydolwyd gan yr Eidal yn agor ail fwyty yng Nghaerdydd ar ôl buddsoddiad chwe ffigur gan Cyllid Cymru
 • Newyddion diweddaraf

  Arbenigwr archwilio Iraj Amiri yn ymuno â Bwrdd Cyllid Cymru

  Mae Cyllid Cymru wedi penodi’r arbenigwr archwilio Iraj Amiri ar ei Fwrdd. Ac yntau yn meddu ar dros 20 mlynedd o brofiad ym maes archwilio a sicrwydd bydd Iraj yn bennaeth ar Bwyllgor Archwilio Cyllid Cymru....

  Darllen mwy
  Arbenigwr archwilio Iraj Amiri yn ymuno â Bwrdd Cyllid Cymru
 • Newyddion diweddaraf

  Symud Ymlaen: Ydych chi wedi ystyried opsiynau pryniant rheoli?

  Mae mwy a mwy o berchnogion busnes sy'n edrych tuag at symud ymlaen neu ymddeol yn dewis opsiynau sydd a wnelo pryniant y cwmni gan y rheolwyr. Mae hyn yn golygu gwerthu eu cwmni i dîm rheoli sydd eisoes yn bodoli. Gall hyn olygu mai'r tîm rheoli sy'n sbarduno'r fargen (sef Pryniant y Cwmni gan y Rheolwyr) neu berchnogion presennol y busnes eu hunain yn mynd at y tîm presennol mewn bargen neu gytundeb sy'n cael ei sbarduno gan y gwerthwr (adwaenir hyn fel VIMBO yn aml iawn). Gyda lansiad Cronfa Olyniaeth Rheoli Cymru, sy'n cael ei rheoli gan Cyllid Cymru, yn gynharach yn y flwyddyn roedd y mathau hyn o fargeinion yn digwydd yn fwy aml....

  Darllen mwy
  Symud Ymlaen: Ydych chi wedi ystyried opsiynau pryniant rheoli?
 • Newyddion diweddaraf

  Buddsoddiad chwe ffigur i helpu tîm pryniant rheoli Fusion

  Mae Iechyd Galwedigaethol Fusion sy'n seiliedig yng Nghaerffili (Santia gynt) wedi derbyn buddsoddiad chwe ffigur gan Cyllid Cymru i ariannu pryniant y cwmni gan y rheolwyr....

  Darllen mwy
  Buddsoddiad chwe ffigur i helpu tîm pryniant rheoli Fusion
 • Newyddion diweddaraf

  Ymadawiad llwyddiannus i Cyllid Cymru o SIPHON

  Mae Cyllid Cymru wedi ymadael â SIPHON llai na dwy flynedd ar ôl buddsoddi yn y cwmni. Maent wedi cyflawni lluosrif sylweddol ar eu buddsoddiad ecwiti yn y cwmni, a gafodd rownd o £1.5miliwn mor ddiweddar â mis Mawrth 2015. Mae'r cwmni wedi cael ei brynu gan y Nuvias Group (a gefnogir gan Rigby Private Equity)....

  Darllen mwy
  Ymadawiad llwyddiannus i Cyllid Cymru o SIPHON
 • Newyddion diweddaraf

  Cwmni meddalwedd AMPLYFI o Gaerdydd yn arwain y ffordd gyda thechnoleg AI y We Ddofn

  Mae’r rhyngrwyd yn adnodd anferth, digyffwrdd gan fwyaf, o wybodaeth a data. Gyda’i lwyfan meddalwedd blaenllaw, DataVoyant, mae cwmni newydd-gychwyn AMPLYFI yn arloesi ein cyswllt â’r We er mwyn datgloi ei lawn botensial. Yn ddiweddar llwyddodd y cwmni i ennill buddsoddiad sylweddol gan Gyllid Cymru ac eisoes mae’n gweithio gyda’r cwmnïau mwyaf blaengar....

  Darllen mwy
  Cwmni meddalwedd AMPLYFI o Gaerdydd yn arwain y ffordd gyda thechnoleg AI y We Ddofn
 • Newyddion diweddaraf

  Ministry of Furniture Castell-nedd Port Talbot yn dathlu tair blynedd o fasnachu

  Ariannwyd y cwmni newydd ar y cychwyn drwy fuddsoddiad gan Gyllid Cymru a Banc y NatWest, a bellach mae’n cyflogi 14 o bobl. Mae gan y cwmni ffocws cadarnhaol ar gyflogi pobl ag anableddau ac mae’n arbenigo mewn gwneud a chyflenwi dodrefn contract i'r sector masnachol a’r sector addysg. Cyn aelodau staff Remploy sy’n berchen ar y cwmni ac yn ei reoli....

  Darllen mwy
  Ministry of Furniture Castell-nedd Port Talbot yn dathlu tair blynedd o fasnachu
 • Newyddion diweddaraf

  Banc Cyllido a Datblygu gwerth £136 miliwn yn helpu i gefnogi busnesau yng Nghymru wedi refferendwm yr UE, meddai Ysgrifennydd yr Economi

  Mae pecyn ar gyfer busnesau sy’n cynnwys cronfa fusnes newydd gwerth £136 miliwn a sefydlu Banc Datblygu ar gyfer Cymru yn trawsnewid y cymorth ariannol sy’n cael ei gynnig i fusnesau yng Nghymru, yn dilyn y bleidlais i adael yr UE....

  Darllen mwy
  Banc Cyllido a Datblygu gwerth £136 miliwn yn helpu i gefnogi busnesau yng Nghymru wedi refferendwm yr UE, meddai Ysgrifennydd yr Economi
 • Newyddion diweddaraf

  Cronfa Olyniaeth Rheoli Cymru gwerth £25 miliwn i gefnogi'r genhedlaeth nesaf o berchenogion busnes yng Nghymru

  Nod Cronfa Olyniaeth Rheoli Cymru, a lansiwyd heddiw gan Weinidog yr Economi, Edwina Hart, yw helpu 20 o BBaChau yng Nghymru i greu, a diogelu, dros 1,000 o swyddi o dan berchenogaeth newydd....

  Darllen mwy
  Cronfa Olyniaeth Rheoli Cymru gwerth £25 miliwn i gefnogi'r genhedlaeth nesaf o berchenogion busnes yng Nghymru
 • Newyddion diweddaraf

  Cyflenwr gwisgoedd o Gaerdydd yn cael cymeradwyo eu cais am micro fenthyciad mewn 2 diwrnod, trwy ddefnyddio proses ymgeisio symlach newydd Cyllid Cymru

  Pan ddaeth y cyfle i gaffael y gwisgoedd a gafodd eu defnyddio mewn drama deledu ganoloesol, cysylltodd perchennog Marigold Costumes o Gaerdydd (Marigold) â Cyllid Cymru am micro fenthyciad o £5,000 i helpu i ariannu'r pryniant....

  Darllen mwy
  Cyflenwr gwisgoedd o Gaerdydd yn cael cymeradwyo eu cais am micro fenthyciad mewn 2 diwrnod, trwy ddefnyddio proses ymgeisio symlach newydd Cyllid Cymru
 • Newyddion diweddaraf

  Siop goffi creadigol yn cael ei lansio yng Nghaerdydd gyda benthyciad Cyllid Cymru

  Fe gafodd teulu newydd o siopau coffi arbenigol Cymreig a fydd yn darparu lleoedd ysbrydoledig, creadigol ar gyfer y gymuned fusnes yn cael eu lansio yng Nghaerdydd heddiw, diolch i fenthyciad o £150,000 gan Cyllid Cymru....

  Darllen mwy
  Siop goffi creadigol yn cael ei lansio yng Nghaerdydd gyda benthyciad Cyllid Cymru
 • Newyddion diweddaraf

  Mae siop pysgod a sglodion enwog Franco's yn Aberafan yn mynd i fod yn fwyty 100-sedd gyda chyllid gan Cyllid Cymru a Banc Lloyds

  Bydd Franco's, y siop pysgod a sglodion teuluol enwog ar lan y môr Aberafan yn cael ei thrawsnewid yn fwyty 100 o seddi, diolch i becyn ariannu chwe-ffigwr....

  Darllen mwy
  Mae siop pysgod a sglodion enwog Franco's yn Aberafan yn mynd i fod yn fwyty 100-sedd gyda chyllid gan Cyllid Cymru a Banc Lloyds
 • Newyddion diweddaraf

  Gweithdy prosesu gwydr mwyaf Cymru yn creu 27 o swyddi gyda chyllid gan Lywodraeth Cymru a Cyllid Cymru

  Mae agor gwaith prosesu gwydr mwyaf Cymru yn nociau Abertawe yn rhoi hwb mawr i swyddi yn yr ardal, diolch i becyn buddsoddi gwerth £1.9 miliwn gan Lywodraeth Cymru, Cyllid Cymru a chonsortiwm o fuddsoddwyr preifat....

  Darllen mwy
  Gweithdy prosesu gwydr mwyaf Cymru yn creu 27 o swyddi gyda chyllid gan Lywodraeth Cymru a Cyllid Cymru
 • Newyddion diweddaraf

  Microfenthyciad o £35,000 gan Cyllid Cymru yn rhoi hwb ariannol i gwmni diogelwch o Gaerdydd

  Mae cwmni diogelwch o Gaerdydd a agorodd ei ddrysau fis Ionawr diwethaf yn ehangu, diolch i ficrofenthyciad gwerth £35,000 gan Cyllid Cymru....

  Darllen mwy
  Microfenthyciad o £35,000 gan Cyllid Cymru yn rhoi hwb ariannol i gwmni diogelwch o Gaerdydd
 • Newyddion diweddaraf

  Llety cathod Fferm Brook Park yn mynd o nerth i nerth ar ôl i rai sy'n caru cathod brynu'r busnes gyda phecyn cyllid gan Cyllid Cymru a NatWest

  Mae Llety cathod Fferm Brook Park yn Sir y Fflint yn dathlu blwyddyn gyntaf lwyddiannus o dan berchnogaeth newydd....

  Darllen mwy
  Llety cathod Fferm Brook Park yn mynd o nerth i nerth ar ôl i rai sy'n caru cathod brynu'r busnes gyda phecyn cyllid gan Cyllid Cymru a NatWest
 • Newyddion diweddaraf

  Cynllun atgyfeirio newydd i roi cyllid a chymorth i fusnesau newydd

  Mae Edwina Hart, Gweinidog yr Economi wedi lansio cynllun peilot newydd er mwyn cynyddu nifer y busnesau yng Nghymru sy’n cael cyllid a chymorth angenrheidiol i dyfu....

  Darllen mwy
  Cynllun atgyfeirio newydd i roi cyllid a chymorth i fusnesau newydd

Newyddion portffolio

Gweld pob newyddion portffolio

Blog

Gwelwch y blog