Newyddion

Darllenwch am Cyllid Cymru ac am y buddsoddiadau diweddaraf mewn busnesau Cymreig.


Ymholiadau gan y cyfryngau

Cysylltwch â Jayne Lutwyche:

 

17/08/2017

£10 miliwn, 2000 o swyddi ac yn dal i gynyddu …

Wedi iddi gael ei lansio yn 2012, mae Cronfa Micro Fenthyciadau Busnes Cymru a reolir gan Cyllid Cymru wedi buddsoddi dros £10 miliwn mewn 390 o fusnesau newydd a busnesau sefydledig dros y pum mlynedd ddiwethaf; o ganlyniad cafodd oddeutu 2000 o swyddi eu diogelu neu eu creu ar hyd a lled Cymru. Mae'r gronfa wedi cynyddu o £6 miliwn i £18 miliwn yn ystod y cyfnod hwnnw.

Darllen mwy

09/08/2017

Cwmni dillad awyr agored Jöttnar yn barod ar gyfer twf yn dilyn buddsoddiad saith ffigur gan Cyllid Cymru a Venrex

Mae'r cwmni dillad awyr agored technegol Jöttnar sy'n seiliedig yng Nghaerdydd yn barod ar gyfer twf yn dilyn cylch cyllido saith ffigur gan Cyllid Cymru a chronfa fuddsoddi Venrex sy'n seiliedig yn Llundain.

Darllen mwy

07/08/2017

Busnes gwisg ffansi ym Mhenfro ar flaen y gad gyda benthyciad £250,000 gan Cyllid Cymru

Pengwiniaid, unicorniaid ac anifeiliaid saffari yw'r ffasiwn ddiweddara yn y byd gwisg ffansi ac mae Bodysocks sy'n seiliedig ym Mhenfro ar y trywydd iawn i gynyddu eu trosiant i £2.6 miliwn erbyn 2019.

Darllen mwy

21/07/2017

Frame-maker i gynnig gwasanaeth pwrpasol newydd yn dilyn benthyciad gan Cyllid Cymru

Bydd y cwmni gwneuthur fframiau Free Range Frames sy'n seiliedig yng Nghaerdydd yn ehangu eu cynnig o gynnyrch, diolch i micro fenthyciad gan Cyllid Cymru.

Darllen mwy

18/07/2017

Banc Datblygu cyntaf y DU i agor ym mis Hydref yng Nghymru

Mae Banc Datblygu cyntaf y DU bellach wedi cael sêl bendith swyddogol gan Lywodraeth Cymru, a bydd ar waith erbyn mis Hydref – dyna gyhoeddodd Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi, Ken Skates, heddiw.

Darllen mwy

17/07/2017

3,718 o swyddi’n cael eu creu neu'u diogelu yng Nghymru ar ôl buddsoddiad gan Cyllid Cymru yn y flwyddyn ariannol 2016/17

3,718 o swyddi’n cael eu creu neu'u diogelu yng Nghymru ar ôl buddsoddiad gan Cyllid Cymru yn y flwyddyn ariannol 2016/17.

Darllen mwy

12/07/2017

Caffaeliad Hudman: Ymadawiad cyntaf o Gronfa Sbarduno Technoleg Cymru ar gyfer Cyllid Cymru

Mae Hudman, sef cwmni technoleg sy'n seiliedig yng Nghwmbrân wedi cael ei gaffael gan Advanced, y trydydd cwmni meddalwedd a gwasanaethau mwyaf yn y DU. Mae'r fargen hon yn golygu fod y buddsoddwr Cyllid Cymru yn gwerthu ei gyfran yn y cwmni yn yr ymadawiad cyntaf o Gronfa Sbarduno Technoleg Cymru.

Darllen mwy

11/07/2017

Cyllid Cymru yn cefnogi Pro Steel gyda chontract Twickenham

Mae Pro Steel Engineering Ltd (Pro Steel) wedi ennill y contract i ailddatblygu Stondin Dwyreiniol eiconig Stadiwm Rygbi Twickenham, i gefnogi'r prosiect maent wedi'i dderbyn benthyciad cyfalaf gweithio chwe ffigure gan Cyllid Cymru.

Darllen mwy

06/07/2017

Young Voices ar fin ehangu wrth i'r sefydliad fynd o nerth i nerth

Mae'r sefydliad hwn, sydd wedi'i leoli yng Nghaerdydd, yn gwireddu breuddwydion plant drwy lwyfannu cyngherddau mawr mewn arenâu ar gyfer corau ysgol ac mae bellach yn edrych tuag at y dyfodol wrth iddo ehangu ei athroniaeth ymgysylltu drwy gerddoriaeth.

Darllen mwy

05/07/2017

Y cwmni gwneud teisennau bach, Cake Crew, i ehangu ar ôl cael benthyciad o £500,000 gan Cyllid Cymru

Mae’r cwmni gwneud teisennau, The Cake Crew, yn cynyddu eu capasiti cynhyrchu i ymdopi â'r galw cynyddol am eu cynnyrch, diolch i fenthyciad o £500,000 gan Cyllid Cymru. Y cwmni hwn o'r Bala ydy’r cyflenwr teisennau bach annibynnol mwyaf yn y Deyrnas Unedig.

Darllen mwy

30/06/2017

Seren Electrical yn cwblhau bargen pryniant gan reolwyr ar ôl buddsoddiad gan Cyllid Cymru

Mae Richard Wakeman, Rheolwr Gyfarwyddwr Seren Electrical Supplies Ltd (Seren), wedi cwblhau pryniant gan reolwyr (MBO) gan randdeiliaid presennol y cwmni gyda chymorth buddsoddiad sylweddol gan Cyllid Cymru. Mae’r fargen yn golygu mai ef sy’n berchen ar y gyfran fwyaf yn Seren bellach, yn hytrach na’r sylfaenwyr Andrew Hall a Jason Beament.

Darllen mwy

23/06/2017

Cyllid Cymru yn cefnogi dros 130 o gwmnïau drwy olyniaeth

Mae pedwar ar ddeg o gwmnïau wedi cael eu cefnogi drwy drefniadau olynu gan Cyllid Cymru ers mis Ebrill 2016, gan ddod â chyfanswm y mathau hyn o drefniant sydd wedi cael eu cwblhau gan y cwmni i 136. Mae’r buddsoddiadau ar gyfer y 136 trefniant yn £43.8 miliwn.

Darllen mwy

15/06/2017

Cwmni smart cartref MyLiveGuard yn lansio gwasanaeth newydd ystafell smart gwesty

Mae MyLiveGuard wedi lansio datrysiad newydd ystafell smart gwesty yn seiliedig ar ei feddalwedd cartref smart. Gan ddefnyddio teledu neu focsys pen set presennol, gall MyLiveGuard redeg eu meddalwedd ar y dyfeisiau yn yr ystafell mewn gwesty ac mae'n galluogi defnyddwyr i reoli eu hamgylcheddau yn y gwesty o bell trwy gyfrwng y teledu neu eu ffôn symudol.

Darllen mwy

02/06/2017

‘The Hours’ Aberhonddu yn ehangu diolch i’r micro fenthyciad gan Cyllid Cymru

Mae Caffi The Hours yn Aberhonddu ar fin ehangu ei weithrediadau diolch i’r micro fenthyciad gan Cyllid Cymru. O ganlyniad i fargen pum ffigwr, bydd The Hours yn agor deli newydd mewn eiddo cyfagos yn ystod yr haf.

Darllen mwy

26/05/2017

Blwyddyn torri record codi arian i Cyllid Cymru wrth i'r staff godi mwy na £35,000 i elusennau

Mae Cyllid Cymru wedi codi mwy na £35,000 i elusennau - gan gynnwys dros £31,000 ar gyfer ei 'Elusen y Flwyddyn', sef y Juvenile Diabetes Research Foundation (JDRF).

Darllen mwy

16/05/2017

Rhestr Fer o leoedd yn y Gogledd ar gyfer prif swyddfa Banc Datblygu newydd Cymru

Mae Cyllid Cymru wedi creu rhestr fer o leoedd yn y Gogledd all fod yn gartref i'r 50 a rhagor o bobl ddaw i weithio ym mhrif swyddfa Banc Datblygu newydd Cymru. Dyna gadarnhawyd gan Lywodraeth Cymru heddiw.

Darllen mwy

09/05/2017

Cwmni glanhau draeniau CG Pearce Cyf yn prynu offer newydd ar ôl cael micro fenthyciad o £10,000 trwy gyfrwng y ffurf ymgeisio syml

Mae CG Pearce Cyf sy'n seiliedig yn Hwlffordd yn prynu offer newydd er mwyn ymdopi gyda'r galw am eu gwasanaethau glanhau draeniau a chynnal arolygon diolch i fenthyciad o £10,000 gan Cyllid Cymru.

Darllen mwy

03/05/2017

Tomlinson’s Dairies i greu 70 o swyddi newydd ar ôl buddsoddiad ar y cyd gwerth £22 miliwn

Mae Tomlinson’s Dairies yn Wrecsam yn creu 70 o swyddi newydd diolch i fuddsoddiad ar y cyd gwerth £22 miliwn gan Cyllid Cymru, Llywodraeth Cymru a HSBC.

Darllen mwy

18/04/2017

Cellesce yn derbyn cyllid pellach i fasnacheiddio ei dechnoleg Ehangu Organoidau

Mae'r cwmni gwyddorau bywyd o Gaerdydd, Cellesce yn parhau i ddatblygu ei ymchwil organoidau diolch i arian cyllido chwe ffigur a gafodd yn ddiweddar o dan arweiniad Cyllid Cymru. Bydd y chwistrelliad hwn o gyfalaf newydd yn galluogi Cellesce i barhau i ddatblygu ei dechnoleg ehangu organoidau a sefydlu ei dîm sy'n tyfu ym Mhentref Arloesedd GE yng Nghaerdydd.

Darllen mwy

07/04/2017

Benthyciad o £1.5miliwn gan Cyllid Cymru yn cefnogi pryniant rhannol o Welcome Furniture gan y rheolwyr

Mae Welcome Furniture wedi cwblhau pryniant rheoli rhannol wedi iddo gael benthyciad o £1.5 miliwn gan Cyllid Cymru.

Darllen mwy

05/04/2017

Rownd ecwiti £280,000 yn cefnogi masnacheiddio cwmni 'stamp smart' Memberoo

Mae cwmni app siopa smart Memberoo (Envolve Technology) yn barod i ddechrau masnacheiddio eu cynnyrch 'stamp smart', diolch i gyd-fuddsoddiad ecwiti o £280,000 gan Cyllid Cymru a Thorium Technology Investors.

Darllen mwy

28/03/2017

Cynlluniau ehangu Rhyngwladol ar gyfer thevoicefactory ar ôl buddsoddiad o £500,000 gan Cyllid Cymru

Mae cwmni cyfathrebu, thevoicefactory (TVF) yn cynllunio i ehangu'n rhyngwladol, diolch i fenthyciad o £500,000 gan Cyllid Cymru. Bydd y cytundeb yn creu chwe swydd newydd yma yng Nghymru; Ar hyn o bryd mae'r cwmni'n cyflogi 24 o staff.

Darllen mwy

17/03/2017

CDS yn ehangu ei weithrediadau diolch i fenthyciad o £200,000 gan Cyllid Cymru

Bydd Computerised and Digital Security Systems Limited (CDS) yn ymestyn ei sylfaen ym Mhontypridd wedi iddo gael benthyciad o £200,000 gan Cyllid Cymru o Gronfa Busnes Cymru a gefnogir gan yr Undeb Ewropeaidd a Llywodraeth Cymru.

Darllen mwy

06/03/2017

Busnesau yng Ngogledd Cymru yn dangos ‘mwy o awydd i fuddsoddi’

Mae mwy o hyder ym myd busnes yng Ngogledd Cymru gyda mwy o gwmnïau'n awyddus i fuddsoddi yma. Cafodd dros £7 miliwn ei fuddsoddi drwy Gyllid Cymru a’i gyd-fuddsoddwyr rhwng mis Ebrill a Rhagfyr 2016.

Darllen mwy

02/03/2017

Ffatri Victorian Sliders, y gwneuthurwyr ffenestri, ar fin tyfu mwy na dwywaith ei maint ar ôl cael benthyciad gwerth £1.5m gan Cyllid Cymru

Mae’r cwmni o Rydaman, Victorian House Sales Limited (sy’n masnachu fel Victorian Sliders) wedi cael benthyciad gwerth £1.5miliwn gan Cyllid Cymru er mwyn ehangu ei ffatri yn y dref.

Darllen mwy

09/02/2017

Cyllid Cymru yn cefnogi cyn sêr rygbi Cymru i ehangu'r busnes maeth chwaraeon

Cyn sêr rygbi Cymru Scott Morgan a Barry Davies yn dathlu cwblhau buddsoddiad ecwiti o £650,000 i gefnogi ehangu eu busnes maeth chwaraeon a sefydlwyd yn 2012.

Darllen mwy

08/02/2017

Buddsoddiad o bwys gan Siltbuster yn Nhrefynwy yn creu dros 60 o swyddi

Mae Siltbuster ‒ cwmni sy’n darparu dulliau cludadwy o drin dŵr ‒ yn buddsoddi £4.3 miliwn i ehangu ei weithfeydd yn Nhrefynwy, gan greu 66 o swyddi newydd. Y cwmni hwn yw prif ddarparwr y DU yn y maes a chafodd gymorth o £1.15 miliwn oddi wrth Lywodraeth Cymru a Cyllid Cymru i’w helpu gyda’r datblygiadau hyn.

Darllen mwy

25/01/2017

Peninsula Property Management yn arallgyfeirio gwasanaethau trwy ddefnyddio benthyciad £15,000 gan Cyllid Cymru

Mae cwmni rheoli eiddo sy'n seiliedig ym Mhwllheli wedi defnyddio benthyciad o £15,000 gan Cyllid Cymru i helpu i ehangu trwy fuddsoddi mewn cynnig gwasanaethau golchi dillad ar gyfer y gymuned cartrefi-gwyliau a Gwely a Brecwast yn lleol.

Darllen mwy

20/01/2017

Benthyciad £300,000 Cyllid Cymru yn rhoi hwb i gynlluniau twf Cargo Services yn noc Bird Port

Mae'r Grŵp Cargo Services (UK) wedi cael ei gefnogi gyda benthyciad o £300,000 gan Cyllid Cymru i helpu gyda'i gynlluniau ehangu. Yn ddiweddar fe agorodd y cwmni ei gyfleusterau dociau yn Bird Port, Casnewydd ac mae'n cynllunio i dyfu'r rhain dros ddau gam datblygu ychwanegol.

Darllen mwy

14/12/2016

Banc Datblygu yn agor flwyddyn nesaf

Mae’r trefniadau’n mynd rhagddyn nhw ar gyfer lansio Banc Datblygu Cymru yn hanner cyntaf flwyddyn nesaf. Dyna gyhoeddodd Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates, heddiw ar ôl derbyn copi o’r cynllun busnes manwl.

Darllen mwy

09/12/2016

Y ‘Chocci Cake Company’ yn agor eu siop gynta ar ôl cael benthyciad o £20,000 gan Cyllid Cymru

Mae'r Chocci Cake Company wedi sicrhau benthyciad o £20,000 gan Cyllid Cymru er mwyn ariannu agoriad ei siop gyntaf yn Nhŷ Tredegar, Casnewydd.

Darllen mwy

07/12/2016

Cwmni biotechnoleg Creo Medical o Gas-gwent i restru ar AIM

Creo Medical yw'r pedwerydd o blith cwmnïau portffolio Cyllid Cymru i restru cyfranddaliadau ar AIM yn y pedair blynedd diwethaf. Fe wnaeth ein buddsoddiad cychwynnol yn 2012 arwain y cwmni i adleoli ei bencadlys a’i gyfleuster datblygu cynnyrch i Gas-gwent.

Darllen mwy

28/11/2016

Bargen gyd-fuddsoddi gwerth chwe ffigwr i Peerless Gas gan Gronfa Fusnes Cymru

Mae Peerless Gas Controls Ltd, y cwmni peirianneg o Sir Fflint, wedi caffael Lomax Offshore Couplings Ltd (Lomax), sef cwmni cynhyrchu partiau arall o Burnley, diolch i fargen gyd-fuddsoddi gwerth chwe ffigwr gan Gyllid Cymru a chyllidwyr eraill.

Darllen mwy

23/11/2016

‘Marchnad Cymru’n ffynnu er gwaethaf ansicrwydd tymor hwy Brexit’ – Giles Thorley

Mae Cyllid Cymru wedi helpu i greu neu ddiogelu mwy na 2,000 o swyddi yng Nghymru ers dechrau mis Ebrill 2016. Mae mwy na £26.7 miliwn wedi cael ei fuddsoddi yn uniongyrchol i mewn i fentrau bach a chanolig eu maint yng Nghymru (BBaCh) gyda £23.1 miliwn yn ychwanegol wedi cael ei drosoli o ffynonellau preifat ers i'r Prif Weithredwr newydd Giles Thorley gymryd y llyw.

Darllen mwy

22/11/2016

Cwmni meddalwedd Koherent yn sicrhau buddsoddiad chwe ffigur gan Cyllid Cymru.

Mae cwmni meddalwedd newydd Koherent yng Nghaerdydd yn bwriadu ehangu ei dîm a’i weithrediadau yn dilyn buddsoddiad chwe ffigur gan Cyllid Cymru.

Darllen mwy

01/11/2016

Porro - bwyty a ysbrydolwyd gan yr Eidal yn agor ail fwyty yng Nghaerdydd ar ôl buddsoddiad chwe ffigur gan Cyllid Cymru

Mae Tom Furlong a Gwyn Myring wirioneddol yn adnabod eu bwyd. Mae'r pâr o gogyddion sydd y tu ôl i fwydlen anhygoel Porro Llandaf yn paratoi i gyflwyno eu bwyd lleol sydd wedi cael ei ysbrydoli gan yr Eidal i’r Rhath wrth iddynt agor eu hail fwyty ar Heol Wellfield.

Darllen mwy

31/10/2016

Arbenigwr archwilio Iraj Amiri yn ymuno â Bwrdd Cyllid Cymru

Mae Cyllid Cymru wedi penodi’r arbenigwr archwilio Iraj Amiri ar ei Fwrdd. Ac yntau yn meddu ar dros 20 mlynedd o brofiad ym maes archwilio a sicrwydd bydd Iraj yn bennaeth ar Bwyllgor Archwilio Cyllid Cymru.

Darllen mwy

21/10/2016

Buddsoddiad chwe ffigur i helpu tîm pryniant rheoli Fusion

Mae Iechyd Galwedigaethol Fusion sy'n seiliedig yng Nghaerffili (Santia gynt) wedi derbyn buddsoddiad chwe ffigur gan Cyllid Cymru i ariannu pryniant y cwmni gan y rheolwyr.

Darllen mwy

21/10/2016

Symud Ymlaen: Ydych chi wedi ystyried opsiynau pryniant rheoli?

Mae mwy a mwy o berchnogion busnes sy'n edrych tuag at symud ymlaen neu ymddeol yn dewis opsiynau sydd a wnelo pryniant y cwmni gan y rheolwyr. Mae hyn yn golygu gwerthu eu cwmni i dîm rheoli sydd eisoes yn bodoli. Gall hyn olygu mai'r tîm rheoli sy'n sbarduno'r fargen (sef Pryniant y Cwmni gan y Rheolwyr) neu berchnogion presennol y busnes eu hunain yn mynd at y tîm presennol mewn bargen neu gytundeb sy'n cael ei sbarduno gan y gwerthwr (adwaenir hyn fel VIMBO yn aml iawn). Gyda lansiad Cronfa Olyniaeth Rheoli Cymru, sy'n cael ei rheoli gan Cyllid Cymru, yn gynharach yn y flwyddyn roedd y mathau hyn o fargeinion yn digwydd yn fwy aml.

Darllen mwy

14/10/2016

Ymadawiad llwyddiannus i Cyllid Cymru o SIPHON

Mae Cyllid Cymru wedi ymadael â SIPHON llai na dwy flynedd ar ôl buddsoddi yn y cwmni. Maent wedi cyflawni lluosrif sylweddol ar eu buddsoddiad ecwiti yn y cwmni, a gafodd rownd o £1.5miliwn mor ddiweddar â mis Mawrth 2015. Mae'r cwmni wedi cael ei brynu gan y Nuvias Group (a gefnogir gan Rigby Private Equity).

Darllen mwy

10/10/2016

Cwmni meddalwedd AMPLYFI o Gaerdydd yn arwain y ffordd gyda thechnoleg AI y We Ddofn

Mae’r rhyngrwyd yn adnodd anferth, digyffwrdd gan fwyaf, o wybodaeth a data. Gyda’i lwyfan meddalwedd blaenllaw, DataVoyant, mae cwmni newydd-gychwyn AMPLYFI yn arloesi ein cyswllt â’r We er mwyn datgloi ei lawn botensial. Yn ddiweddar llwyddodd y cwmni i ennill buddsoddiad sylweddol gan Gyllid Cymru ac eisoes mae’n gweithio gyda’r cwmnïau mwyaf blaengar.

Darllen mwy

06/10/2016

Ministry of Furniture Castell-nedd Port Talbot yn dathlu tair blynedd o fasnachu

Ariannwyd y cwmni newydd ar y cychwyn drwy fuddsoddiad gan Gyllid Cymru a Banc y NatWest, a bellach mae’n cyflogi 14 o bobl. Mae gan y cwmni ffocws cadarnhaol ar gyflogi pobl ag anableddau ac mae’n arbenigo mewn gwneud a chyflenwi dodrefn contract i'r sector masnachol a’r sector addysg. Cyn aelodau staff Remploy sy’n berchen ar y cwmni ac yn ei reoli.

Darllen mwy

28/09/2016

Cyllid Cymru yn lansio Cronfa Fusnes Cymru gwerth £136 miliwn

Cynhaliodd Cyllid Cymru ddigwyddiad dros frecwast yng Ngwesty’r Faenol Fawr yn Llanelwy, i dynnu sylw at eu cronfa newydd gwerth £136 miliwn. Daeth Bwrdd Cyllid Cymru hefyd i'r digwyddiad, a oedd yn cael ei arwain gan y Prif Weithredwr, Giles Thorley.

Darllen mwy

21/09/2016

Banc Cyllido a Datblygu gwerth £136 miliwn yn helpu i gefnogi busnesau yng Nghymru wedi refferendwm yr UE, meddai Ysgrifennydd yr Economi

Mae pecyn ar gyfer busnesau sy’n cynnwys cronfa fusnes newydd gwerth £136 miliwn a sefydlu Banc Datblygu ar gyfer Cymru yn trawsnewid y cymorth ariannol sy’n cael ei gynnig i fusnesau yng Nghymru, yn dilyn y bleidlais i adael yr UE.

Darllen mwy

13/09/2016

Tatami Port Talbot yn barod am y frwydr ar ôl cael buddsoddiad o £220,000 gan Cyllid Cymru

Mae Tatami Fightwear, sydd eisoes yn noddi nifer o frwydwyr a thimau ar draws y byd, yn dyrnu uwchlaw ei bwysau ac yn awr yn bwriadu ehangu diolch i fenthyciad o £220,000 gan Gyllid Cymru er mwyn prynu stoc ychwanegol a pheiriant brodwaith newydd.

Darllen mwy

02/09/2016

Adroddiad gwerthuso terfynol annibynnol yn amlygu cyfraniad sylweddol Cronfa JEREMIE Cymru at gefnogi BBaCh Cymru

Mae adroddiad gwerthuso annibynnol gan Regeneris Consulting ac Oldbell3 a gyhoeddwyd heddiw wedi tynnu sylw at lwyddiant Cronfa JEREMIE Cymru a gefnogwyd gan Ewrop ac a reolwyd gan Cyllid Cymru, yn canmol ei chyfraniad sylweddol at gefnogi busnesau bach a chanolig (BBaCh) Cymru rhwng 2009 a 2015.

Darllen mwy

22/08/2016

Busnes meddalwedd newydd Paperclip o Gaerdydd yn sicrhau cytundeb cyd-fuddsoddi chwe ffigwr

Mae Paperclip, y cwmni sy'n gyfrifol am yr app marchnad cyfoedion-i-gyfoedion o'r un enw, wedi sicrhau cytundeb cyd-fuddsoddi ecwiti chwe ffigur gyda Cyllid Cymru a syndicâd o fuddsoddwyr Twrcaidd o dan arweiniad Emre Fadillioglu.

Darllen mwy

15/08/2016

Cronfa Sbarduno Technoleg Cymru yn cyrraedd carreg filltir buddsoddi £3 miliwn

Ers ei lansio ym mis Ebrill 2014, mae'r Gronfa Sbarduno Technoleg Cymru wedi buddsoddi £3 miliwn, sydd wedi trosoli £3 miliwn ychwanegol o gyd-fuddsoddiad – mewn cymhareb ariannu punt-am-bunt.

Darllen mwy

26/07/2016

Cwmni peirianneg forol Harris Pye yn sicrhau pecyn cyllido gwerth £2.5 miliwn gan Cyllid Cymru

Mae gan Harris Pye, cwmni peirianneg o Landŵ, gynlluniau uchelgeisiol ar gyfer twf ar ôl cael buddsoddiad o £2.5 miliwn gan Cyllid Cymru.

Darllen mwy

05/07/2016

Cwmni peirianneg morol o Sir Benfro yn ehangu diolch i fargen cyd-fuddsoddiad sylweddol gan Cyllid Cymru

Mae cwmni peirianneg morol Mainstay Marine Solutions (Mainstay) wedi sicrhau cyd-fuddsoddiad sylweddol gan Cyllid Cymru a Barclays wrth iddo ehangu ei fusnes yn Sir Benfro.

Darllen mwy

28/06/2016

Datganiad Cyllid Cymru ar Brexit

Neges gan Cyllid Cymru ynghylch canlyniad refferendwm y DU ar yr UE.

Darllen mwy

16/06/2016

Adolygiad blynyddol Cyllid Cymru 2015/16

Cafodd mwy na 3000 o swyddi eu creu neu eu diogelu yng Nghymru drwy fuddsoddiadau a ddarparwyd gan Cyllid Cymru y llynedd. Yn ystod y flwyddyn ariannol 2015/16 gwnaed 201 o fuddsoddiadau mewn 185 o fusnesau yng Nghymru - trefniadau'n amrywio o £1,000 i filiynau o bunnoedd.

Darllen mwy

14/06/2016

Y cyflenwr dillad chwaraeon Linebreak UK yn denu cyllid chwe ffigur gan Cyllid Cymru

Mae'r cyflenwr dillad cywasgu Linebreak UK wedi sicrhau buddsoddiad chwe ffigur gan Cyllid Cymru i ehangu ei fusnes yng Nghaerdydd.

Darllen mwy

03/06/2016

Cwmni technoleg werdd Perpetual V2G yn sicrhau bargen ecwiti £500,000 gan Cyllid Cymru

Mae cwmni technoleg werdd Perpetual V2G (Perpetual) sydd wedi ennill gwobrau wedi sicrhau buddsoddiad ecwiti o £500,000 gan Cyllid Cymru. Mae gan y busnes sy'n seiliedig yn Llanbedr Pont Steffan system reoli batri sy'n torri tir newydd sydd eisoes yn lleihau ôl troed carbon cwsmeriaid fel Sainsbury's.

Darllen mwy

01/06/2016

Cyflenwr casgenni cwrw tafladwy o Gymru yn anelu am dwf gyda phecyn cyllid gan Lywodraeth Cymru, UK Steel Enterprise a Cyllid Cymru

Mae gwneuthurwyr blaenllaw casgenni cwrw ailgylchadwy yn ehangu ei weithrediad ym Mhen-y-bont ar Ogwr gyda phecyn cyllid o £170,000 gan Lywodraeth Cymru, is-gwmni o Tata Steel UK Steel Enterprise a Cyllid Cymru.

Darllen mwy

19/05/2016

Trojan Electronics yn sicrhau bargen ecwiti i roi hwb i'w weithrediadau

Mae Trojan Electronics (Trojan), y darparwr gwasanaethau gwobrwyedig sy'n seiliedig yn Abertawe yn bwriadu dyblu ei drosiant blynyddol o fewn y 3 blynedd nesaf, gyda chefnogaeth buddsoddiad ecwiti gan Cyllid Cymru.

Darllen mwy

11/04/2016

Buddsoddiad ecwiti o £350,000 yn helpu cwmni gofal iechyd i ddatblygu triniaethau newydd arloesol ar gyfer cyflyrau croen cronig

Mae Curapel, cwmni gofal iechyd sy'n datblygu triniaethau newydd arloesol ar gyfer ecsema a soriasis yn ogystal â chyflyrau pigmentiad croen, wedi sefydlu ei bencadlys yn yr Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru yng Nghaerdydd.

Darllen mwy

05/04/2016

Arbenigwr gwerthu yn bwriadu darparu gwasanaethau newydd, diolch i fenthyciad gan Cyllid Cymru

Mae un o gyflenwyr mwyaf blaenllaw peiriannau tŵr ar gyfer gwerthu melysion yn y DU wedi sicrhau benthyciad o £150,000 gan Cyllid Cymru i ehangu'r ystod o wasanaethau y mae'n eu darparu.

Darllen mwy

04/04/2016

Cronfa Olyniaeth Rheoli Cymru gwerth £25 miliwn i gefnogi'r genhedlaeth nesaf o berchenogion busnes yng Nghymru

Nod Cronfa Olyniaeth Rheoli Cymru, a lansiwyd heddiw gan Weinidog yr Economi, Edwina Hart, yw helpu 20 o BBaChau yng Nghymru i greu, a diogelu, dros 1,000 o swyddi o dan berchenogaeth newydd.

Darllen mwy

15/03/2016

Contractwr adeiladu yn bwriadu adeiladu ar lwyddiant ar ôl i'r rheolwyr brynu'r cwmni

Mae benthyciad gwerth miliynau o bunnoedd gan Cyllid Cymru wedi cefnogi pryniant cwmni contractwyr adeiladu blaenllaw sy'n seiliedig yng Nghaerdydd gan y rheolwyr.

Darllen mwy

07/03/2016

Cyllid Cymru yn penodi Giles Thorley fel Prif Weithredwr newydd

Mae Giles Thorley wedi cael ei benodi'n Brif Weithredwr newydd ar Grŵp Cyllid Cymru.

Darllen mwy

22/02/2016

Contractwr adeiladu sefydledig o Bort Talbot yn edrych tuag at adeiladu ar gyfer y dyfodol wedi i'r rheolwyr brynu'r cwmni

Mae benthyciad o £1.1 miliwn gan Cyllid Cymru wedi helpu i dîm rheoli un o gontractwyr adeiladu mwyaf blaenllaw De Cymru i brynu i mewn i'r busnes.

Darllen mwy

18/02/2016

Cronfa newydd gwerth £136m gyda chefnogaeth yr UE i helpu busnesau Cymru i dyfu

Heddiw, lansiodd y Prif Weinidog, Carwyn Jones gronfa newydd gwerth £136m gyda chefnogaeth yr UE i roi cyllid i fusnesau Cymru er mwyn helpu i ysgogi eu cynhyrchiant a thwf yr economi.

Darllen mwy

16/02/2016

Pecyn cyllid o £21 miliwn i helpu Busnesau Bach a Chanolig i dyfu

Mae Gweinidog yr Economi Edwina Hart wedi cyhoeddi £21m o gyllid newydd i helpu Busnesau Bach a Chanolig (BBaChau) i dyfu ac i greu neu ddiogelu rhagor na 1,800 o swyddi.

Darllen mwy

05/02/2016

Proses ymgeisio gyflym newydd am micro fenthyciadau o £1,000 i £5,000 gan Cyllid Cymru

Mae Cyllid Cymru wedi lansio proses ymgeisio symlach newydd deuddydd am micro fenthyciadau o rhwng £1,000 a £5,000.

Darllen mwy

04/02/2016

Cyflenwr gwisgoedd o Gaerdydd yn cael cymeradwyo eu cais am micro fenthyciad mewn 2 diwrnod, trwy ddefnyddio proses ymgeisio symlach newydd Cyllid Cymru

Pan ddaeth y cyfle i gaffael y gwisgoedd a gafodd eu defnyddio mewn drama deledu ganoloesol, cysylltodd perchennog Marigold Costumes o Gaerdydd (Marigold) â Cyllid Cymru am micro fenthyciad o £5,000 i helpu i ariannu'r pryniant.

Darllen mwy

04/02/2016

Busnes cardiau cyfarch yn cyflymu ei ehangiad drwy ddefnyddio micro fenthyciad a gymeradwywyd mewn deuddydd trwy ddefnyddio proses ymgeisio wedi ei symleiddio Cyllid Cymru

Pan ddechreuodd Caryl Halstead greu cardiau cyfarch a deunydd ysgrifenedig ar gyfer priodasau ar gyfer teulu a ffrindiau 9 mlynedd yn ôl fe freuddwydiodd am droi ei hobi yn fusnes.

Darllen mwy

28/01/2016

Cyllid Cymru yn gwneud ei gyd-fuddsoddiad cyntaf gydag IP Group o Gronfa Sbarduno Technoleg Cymru

Mae Cyllid Cymru wedi gwneud ei gyd-fuddsoddiad cyntaf gydag IP Group o Gronfa Sbarduno Technoleg Cymru, trwy fuddsoddi yn Striatum, deilliant o Brifysgol Sheffield sy'n arbenigo mewn technoleg laser rhaeadru cwantwm.

Darllen mwy

22/01/2016

Cwmni gofal iechyd arloesol yn agor pencadlys yng Ngogledd Cymru i arwain prosiect ehangu hirdymor

Mae cwmni arloesol sydd wedi creu cynnyrch amgen i fenyg llawfeddygol latecs a di-latecs traddodiadol yn defnyddio buddsoddiad ecwiti chwe-ffigur gan Cyllid Cymru i arwain y cam nesaf o'i strategaeth twf.

Darllen mwy

12/01/2016

Siop goffi creadigol yn cael ei lansio yng Nghaerdydd gyda benthyciad Cyllid Cymru

Fe gafodd teulu newydd o siopau coffi arbenigol Cymreig a fydd yn darparu lleoedd ysbrydoledig, creadigol ar gyfer y gymuned fusnes yn cael eu lansio yng Nghaerdydd heddiw, diolch i fenthyciad o £150,000 gan Cyllid Cymru.

Darllen mwy

21/12/2015

Cwmni portffolio Cyllid Cymru yn cwblhau Cynnig Cychwynnol Cyhoeddus (CCC) o £30 miliwn ar y Farchnad Fuddsoddi Amgen (MBA)

Gyda'i Bencadlys yn y Medicentre yng Nghaerdydd, mae Diurnal yn datblygu dulliau arloesol o gyflenwi cyffuriau a heddiw fe gwblhaodd Gynnig Cychwynnol Cyhoeddus (CCC) ar Farchnad Fuddsoddi Amgen (MFA) Cyfnewidfa Stoc Llundain yn llwyddiannus gan godi £30 miliwn.

Darllen mwy

08/12/2015

Busnesau sy'n cael eu prynu allan a gefnogir gan Cyllid Cymru yn treblu mewn tair blynedd gan greu a diogelu 1,382 o swyddi

Mae mwy o reolwyr uchelgeisiol yn dod yn fos arnyn nhw eu hunain gyda chefnogaeth Cyllid Cymru. Hyd yn hyn mae Cyllid Cymru wedi buddsoddi £35 miliwn gan eu helpu nhw i gymryd y llyw mewn 110 o fusnesau bach a chanolig eu maint (BBaCh) sefydledig.

Darllen mwy

08/12/2015

Yr House Nameplate Company yn arallgyfeirio ar gyfer twf dan reolaeth newydd gyda Cyllid Cymru

Fe wnaeth pecyn chwe ffigwr o fenthyciadau gan Cyllid Cymru a Natwest alluogi Tina Smith, y rheolwr, i brynu’r busnes hwn sy’n gyflenwr mwyaf arwyddion a rhifau tai yn y DU ac fe ddaeth yn unig gyfranddaliwr y cwmni.

Darllen mwy

08/12/2015

OSP Healthcare yn barod i adeiladu ar seiliau cadarn wedi i'r rheolwyr brynu'r cwmni gyda chefnogaeth Cyllid Cymru

Mae'r uwch dîm rheoli o asiantaeth gyfathrebu sefydledig sy'n seiliedig yng Nghas-gwent wedi cyfuno eu cyfalaf eu hunain gyda buddsoddiad mesanîn chwe ffigur nas datgelwyd gan Cyllid Cymru i brynu'r busnes.

Darllen mwy

23/11/2015

Diweddariad hanner-blwyddyn 2015-16

Hwb o £34 miliwn i fusnesau bach a chanolig eu maint sy'n tyfu yn chwe mis cyntaf blwyddyn ariannol 2015 -16.

Darllen mwy

18/11/2015

Cwmni adnoddau addysgol gwobrwyedig o Ben-y-Bont ar Ogwr yn ehangu gyda benthyciad o £150,000 gan Cyllid Cymru

Pedwar ar bymtheg mlynedd yn ôl fe sefydlodd Chris Malcolm ei gwmni adnoddau addysgol a dechrau dylunio a gwerthu ystod fechan o siartiau wal mathemateg.

Darllen mwy

09/11/2015

Mae siop pysgod a sglodion enwog Franco's yn Aberafan yn mynd i fod yn fwyty 100-sedd gyda chyllid gan Cyllid Cymru a Banc Lloyds

Bydd Franco's, y siop pysgod a sglodion teuluol enwog ar lan y môr Aberafan yn cael ei thrawsnewid yn fwyty 100 o seddi, diolch i becyn ariannu chwe-ffigwr.

Darllen mwy

02/11/2015

Adeilad eiconig yn Y Bari yn cael ei ail ddatblygu gyda benthyciadau tymor byr gan Cyllid Cymru

Mae cyn-orsaf bwmpio eiconig yng nghanol un o brosiectau adfywio mwyaf Cymru wedi cael ei hail ddatblygu gyda chefnogaeth benthyciadau tymor byr sy'n dod i gyfanswm o £900,000 gan Cyllid Cymru.

Darllen mwy

26/10/2015

Cyflenwr offer o Gasnewydd yn troi ei olygon at adeiladu ar flwyddyn gyntaf ragorol

Mae cwmni a sefydlwyd ym mis Mawrth 2014 gan fusnes uchelgeisiol yng Nghasnewydd wedi defnyddio benthyciad o £150,000 gan Cyllid Cymru i dyfu'r busnes a chyflawni trosiant blynyddol o fwy na dwbl ei darged.

Darllen mwy

14/10/2015

Hobbs Valve yn dathlu degfed pen-blwydd ac yn edrych ymlaen at y deng mlynedd nesaf

Mae cwmni diwydiant arweiniol sy'n seiliedig yng Nghaerffili a ddyfeisiodd falf a ddefnyddir bob dydd ar draws y byd yn dathlu ei ddegfed pen-blwydd.

Darllen mwy

08/10/2015

Buddsoddiadau Cyllid Cymru yn rhoi hwb o £3 miliwn i economi Gogledd Cymru yn y 3 mis diwethaf

Mae economi Gogledd Cymru wedi cael hwb gwerth £3 miliwn yn y 3 mis diwethaf ar ôl cyfres o fuddsoddiadau mewn busnesau lleol sefydledig gan Cyllid Cymru.

Darllen mwy

07/10/2015

Gweithdy prosesu gwydr mwyaf Cymru yn creu 27 o swyddi gyda chyllid gan Lywodraeth Cymru a Cyllid Cymru

Mae agor gwaith prosesu gwydr mwyaf Cymru yn nociau Abertawe yn rhoi hwb mawr i swyddi yn yr ardal, diolch i becyn buddsoddi gwerth £1.9 miliwn gan Lywodraeth Cymru, Cyllid Cymru a chonsortiwm o fuddsoddwyr preifat.

Darllen mwy

30/09/2015

Cyllid Cymru yn penodi Gareth Bullock fel Cadeirydd Newydd

Mae Gareth Bullock wedi cael ei benodi yn Gadeirydd y Grŵp Cyllid Cymru a bydd yn ymgymryd â'r rôl o'r 1af o Hydref.

Darllen mwy

22/09/2015

Microfenthyciad o £35,000 gan Cyllid Cymru yn rhoi hwb ariannol i gwmni diogelwch o Gaerdydd

Mae cwmni diogelwch o Gaerdydd a agorodd ei ddrysau fis Ionawr diwethaf yn ehangu, diolch i ficrofenthyciad gwerth £35,000 gan Cyllid Cymru.

Darllen mwy

09/09/2015

Gŵr a gwraig yn ehangu eu busnes Cymreig ynghylch addysg plant gyda chymorth microfenthyciad gwerth £20,000 gan Cyllid Cymru

Mae microfenthyciad gwerth £20,000 o Gronfa Fenthyciadau i Ficrofusnesau Cymru, a reolir gan Gyllid Cymru, wedi darparu’r cyfalaf gweithredol i bâr priod, Dean a Vicky Bowen, ehangu eu busnes addysg plant, sef Health Matters Education Ltd.

Darllen mwy

25/08/2015

Llety cathod Fferm Brook Park yn mynd o nerth i nerth ar ôl i rai sy'n caru cathod brynu'r busnes gyda phecyn cyllid gan Cyllid Cymru a NatWest

Mae Llety cathod Fferm Brook Park yn Sir y Fflint yn dathlu blwyddyn gyntaf lwyddiannus o dan berchnogaeth newydd.

Darllen mwy

18/08/2015

Cwmni prosesu data digidol o Gwmbrân yn ehangu gyda phecyn cyllido gan Lywodraeth Cymru a Chyllid Cymru

Mae Genfour, y cwmni prosesu data digidol a symudodd i Dde Cymru yn gynharach eleni, yn ehangu gyda chymorth pecyn cyllido sy'n cynnwys benthyciad o £200,000 gan Cyllid Cymru a chyllid busnes gan Lywodraeth Cymru.

Darllen mwy

13/08/2015

Benthyciad o £50,000 gan Cyllid Cymru yn helpu gweithgynhyrchydd dillad o Ogledd Cymru i ehangu yn Ardal Fenter Ynys Môn

Mae cwmni o Ogledd Cymru a weithgynhyrchodd siwtiau hedfan i Wasanaeth Ambiwlans Awyr Cymru yn ddiweddar wedi adleoli ei bencadlys a'i gyfleuster cynhyrchu o Gaerwen i Langefni yn Ardal Fenter Ynys Môn.

Darllen mwy

05/08/2015

Cwmni cynhyrchu graddedigion o Gaerdydd, yn ehangu gyda microfenthyciad gwerth £30,000 gan Cyllid Cymru

Mae cwmni cynhyrchu cynnwys digidol dwyieithog a sefydlwyd yn 2013 gan dri o raddedigion gyda buddsoddiad personol ar y cyd o £7000 yn ehangu, diolch i fenthyciad gwerth £30,000 gan Gronfa Fenthyciadau i Fircofusnesau Cymru a reolir gan Cyllid Cymru.

Darllen mwy

04/08/2015

Cwmni gwasanaeth dadansoddeg ragfynegol o Abertawe yn disgwyl twf cadarn gyda chefnogaeth Cyllid Cymru a syndicâd angylion

Mae llawer o gwmnïau yn casglu ac yn storio symiau mawr o ddata gan ddefnyddio systemau cyfrifiadurol drud. Yn aml nid ydynt yn meddu ar y gallu i fanteisio arnynt a'u troi'n wybodaeth y gellir gweithredu arni er mwyn nodi arbedion cost, gwneud gwelliannau i gynnyrch a gwasanaethau neu ddatrys problemau ar y cyfle cyntaf.

Darllen mwy

23/07/2015

Benthyciadau Micro gan Cyllid Cymru yn helpu mwy o fusnesau bach i ddechrau mewn busnesu ac ehangu gan greu a diogelu cannoedd o swyddi

Yn amrywio o ddylunwyr apps i barlyrau hufen iâ, seiri maen i fariau, tai bwyta a hyd yn oed sw - mae benthyciadau micro o £1,000 a £50,000 gan Cyllid Cymru yn cael eu defnyddio i ddechrau ac i ehangu busnesau bach ar hyd a lled Cymru.

Darllen mwy

17/07/2015

Gwneuthurwr seidr mwyaf Cymru yn paratoi i ehangu ymhellach yn dilyn trefniant i reolwr brynu'r cwmni sy'n cael ei ariannu gan Cyllid Cymru

Mae benthyciad o £500,000 gan Cyllid Cymru wedi rhoi cyfalaf i Andrew Gronow, gŵr busnes a chyn weldiwr o Lanilltud Faerdref, i brynu Gwynt y Ddraig (Gwynt), y bragdy a sefydlodd fel hobi gyda'i bartner William George yn 2001.

Darllen mwy

16/07/2015

Asiantaeth ymchwil mwyaf Cymru yn cael cipolwg i'r dyfodol gyda chyllid ariannu gan Cyllid Cymru i'r rheolwyr brynu'r cwmni

Cynorthwyodd y benthyciad o £220,000 gan Cyllid Cymru a chyllid gan Bibby Financial Services i'r rheolwyr brynu un o asiantaethau marchnata ac ymchwil cymdeithasol mwyaf sydd hefyd yn un o’r rhai mwyaf adnabyddus

Darllen mwy

03/07/2015

Buddsoddiad gwerth £1 miliwn gan Cyllid Cymru yn helpu cwmni cydweithredol cynnyrch llaeth o Ogledd Cymru

Mae cwmni cydweithredol cynnyrch llaeth hynaf a mwyaf Cymru yn ehangu ei gyfleusterau cynhyrchu caws ac mae benthyciad gwerth £1 miliwn o Gronfa Twf Cyfalaf Cymru a reolir gan Cyllid Cymru yn helpu i ariannu’r costau datblygu.

Darllen mwy

03/07/2015

Cyllid Cymru yn cael ei ailachredu gan Busnes yn y Gymuned am effaith Cronfa JEREMIE Cymru

Mae effaith buddsoddiadau Cyllid Cymru wedi cael ei hailachredu gan Busnes yn y Gymuned am gefnogi twf busnesau bach a chanolig yng Nghymru drwy Gronfa JEREMIE Cymru.

Darllen mwy

30/06/2015

Pecyn ariannu chwe ffigur yn helpu Loyalty Logistix i ddatblygu a rhedeg systemau newydd ar gyfer gwerthwyr cerbydau Volkswagen yn Japan

Mae Loyalty Logistix, un o brif ddarparwyr systemau cadw cwsmeriaid ac atebion deallusrwydd data ar gyfer y sector modurol, wedi sicrhau pecyn cyllid gwerth £650,000 gan Cyllid Cymru a NatWest.

Darllen mwy

29/06/2015

Cronfa Sbarduno Technoleg Cymru yn cyrraedd carreg filltir £1 miliwn ar ôl y flwyddyn gyntaf

Mae Cronfa a grëwyd gan Lywodraeth Cymru yn benodol er mwyn buddsoddi mewn busnesau technoleg newydd a chwmnïau deillio prifysgolion sydd â chyfoeth o eiddo deallusol yng Nghymru wedi buddsoddi £1.2 miliwn mewn naw busnes technoleg newydd o Gymru gan greu 28 o swyddi mewn ychydig dros 12 mis.

Darllen mwy

26/06/2015

Cwmni portffolio Cyllid Cymru, Creo Medical yn ennill gwobr yn y categori Arloesedd Gorau yng Ngwobrau Tîm Rheoli BVCA 2015

Mae Creo Medical o Gas-gwent wedi cael cydnabyddiaeth drwy ennill gwobr fawreddog genedlaethol gan gymuned fuddsoddi y DU yng Ngwobrau Tîm Rheoli y Gymdeithas Cyfalaf Preifat a Chyfalaf Menter 2015 a gynhaliwyd ar 25ain Mehefin 2015.

Darllen mwy

25/06/2015

Staff Cyllid Cymru yn rhoi £11,800 i elusennau, gan gynnwys dros £ 4,000 i Elusen Ysbyty Plant Arch Noa

Cododd staff Cyllid Cymru £4,220 yn ystod y flwyddyn ariannol ddiwethaf tuag at Elusen Ysbyty Plant Arch Noa sy’n elusen yng Nghymru sy'n codi arian yn benodol i’r Ysbyty Plant ar gyfer Cymru.

Darllen mwy

23/06/2015

Buddsoddiad ecwiti gwerth £110,000 gan Gronfa Sbarduno Technoleg Cymru yn helpu Fundible.

Bydd busnes newydd o Gaerdydd yn defnyddio buddsoddiad ecwiti gwerth £110,000 o Gronfa Sbarduno Technoleg Cymru, sy'n cael ei rheoli gan Cyllid Cymru, i lansio a marchnata ei system prynu ar-lein newydd arloesol.

Darllen mwy

08/06/2015

Benthyciad gan Cyllid Cymru yn helpu arbenigwr ar dractorau a pheiriannau amaethyddol o Ben-y-bont ar Ogwr i barhau i ehangu

Mae benthyciad o £160,000 gan Cyllid Cymru wedi helpu perchennog newydd JG Plant, arbenigwr ar dractorau a pheirannau amaethyddol New Holland ym Mhen-y-bont ar Ogwr, i ehangu'r busnes.

Darllen mwy

29/05/2015

Cyllid Cymru yn helpu datblygwr lleol i gwblhau datblygiad cartrefi newydd ym mhentref Beddau a chreu 60 o swyddi

Mae dau fenthyciad gwerth cyfanswm o £3.4 miliwn o Gronfa Datblygu Eiddo Cymru a reolir gan Cyllid Cymru wedi helpu Lewis Homes i ariannu datblygiad preswyl newydd ger Llantrisant.

Darllen mwy

20/05/2015

Wales Environmental Group yn ehangu ei bresenoldeb yn y DU drwy gaffael Drainology

Mae Wales Environmental wedi caffael Drainology, cwmni draenio o Dde-orllewin Lloegr, am swm nas datgelwyd oddi wrth ei berchnogion presennol Dave West a Keith Simson gyda chymorth benthyciad chwe ffigur o Gronfa Buddsoddi Busnesau Bach a Chanolig Cymru a reolir gan Cyllid Cymru.

Darllen mwy

18/05/2015

Canolfan ymwelwyr newydd Halen Môn yn barod i hybu twristiaeth ar Ynys Môn

Mae’n well gan gogyddion enwog ei ddefnyddio, ac mae ef ar gael ar silffoedd Fortnum and Mason, Harvey Nichols a Harrods. Dyma hefyd oedd y cynnyrch Cymreig cyntaf i ennill statws enw bwyd wedi ei ddiogelu gan yr UE, a thrwy hynny ymuno gydag enwau eraill a ddiogelir eraill fel Champagne, Parma ham a chaws Roquefort.

Darllen mwy

12/05/2015

Y flwyddyn fwyaf lwyddiannus erioed i Grŵp Cyllid Cymru o ran cynyddu ei effaith ar economi Cymru

Y flwyddyn orau erioed gan Cyllid Cymru yn creu neu diogelu dros 2,800 o swyddi ac yn cael £104m o effiath ar y ‘bwlch cyllido Cymraeg’ wrth i fuddsoddiadau yng Nghymru gynyddu gan 46%

Darllen mwy

12/05/2015

Cynllun atgyfeirio newydd i roi cyllid a chymorth i fusnesau newydd

Mae Edwina Hart, Gweinidog yr Economi wedi lansio cynllun peilot newydd er mwyn cynyddu nifer y busnesau yng Nghymru sy’n cael cyllid a chymorth angenrheidiol i dyfu.

Darllen mwy

06/05/2015

Trojan Electronics yn parhau i ehangu drwy symud i un safle yn Abertawe

Mae cwmni electroneg llwyddiannus a sefydlwyd yn 2002 gyda benthyciad gan Cyllid Cymru wedi cyfuno ei weithrediadau drwy symud i ddatblygiad newydd pwrpasol 180,000 troedfedd sgwâr yn Nhwyni Crymlyn, Abertawe.

Darllen mwy

30/04/2015

Perchnogion gwestai Gorllewin Cymru yn gweini llwyddiant yn y bwyty newydd a gefnogwyd gyda benthyciad gan Cyllid Cymru

Mae bwyty yn Saundersfoot yn dathlu blwyddyn gyntaf lwyddiannus ar ôl croesawu 25,000 o giniawyr, ennill nifer o wobrau a chael clod beirniadol.

Darllen mwy

08/04/2015

Adfywiad Parc Pleser Ynys y Barri

Mae Cyllid Cymru a Barclays wedi buddsoddi mewn adfywiad gwerth miliynau o bunnoedd i Barc Pleser Ynys y Barri.

Darllen mwy

07/04/2015

Benthyciad £120,000 gan Cyllid Cymru yn helpu Wright's Food Emporium i ddod o hyd i gartref newydd a mwy na dyblu eu trosiant

Mae benthyciad £120,000 gan Cyllid Cymru wedi helpu i drawsnewid y Golden Grove Arms hanesyddol yn Llanarthne fel cartref newydd i Wright's Food Emporium.

Darllen mwy

01/04/2015

Noddlepod yn barod i chwyldroi y gymuned ddysgu gyda chefnogaeth pecyn cyllid gan Cyllid Cymru a 4 o fuddsoddwyr angel

Mae busnes technoleg newydd ddechrau sy’n seiliedig yng Nghaerffili wedi sicrhau ei rownd gyntaf o gyllid gan Cyllid Cymru a 4 o fuddsoddwyr angel.

Darllen mwy

27/03/2015

SIPHON Networks yn barod i gyflymu twf gyda chefnogaeth buddsoddiad ecwiti sylweddol gan Cyllid Cymru

Mae SIPHON, darparwr datrysiadau technoleg uwchlais cyfathrebu unedig (CU)sydd wedi ennill gwobrau sy'n seiliedig yng Nghwmbrân llais uwch a chyfathrebu unedig (CU) technoleg, wedi sicrhau buddsoddiad ecwiti sylweddol gan Cyllid Cymru.

Darllen mwy

16/03/2015

Cwmni dur arbenigol o Gasnewydd yn anelu at gyflawni ei drosiant uchaf erioed ar ôl prosiect Olympaidd

Mae cwmni dur arbenigol o Gasnewydd, sef y cwmni cyntaf i fanteisio ar fuddsoddiad gan Gronfa Twf Cyfalaf Cymru ar y trywydd cywir i gyflawni ei drosiant uchaf erioed am y drydedd flwyddyn yn olynol, sef £8 miliwn o gynnydd i oddeutu £12 miliwn.

Darllen mwy

06/03/2015

Buddsoddiad yn talu ar ei ganfed i Diamond Centre Wales wrth i drosiant gynyddu 20% yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf

Mae trosiant Diamond Centre Wales, y masnachwr diemyntau teuluol o Donysguboriau ger Caerdydd, wedi cynyddu 20% yn ystod y 2 flynedd ddiwethaf.

Darllen mwy

04/03/2015

Ehangu tîm buddsoddiadau newydd Cyllid Cymru yn sgil penodiadau allweddol

Mae Cyllid Cymru wedi hybi ei thîm buddsoddiadau newydd gyda nifer o benodiadau allweddol.

Darllen mwy

27/02/2015

Cyllid Cymru yn Cinio Diwrnod Rhyngwladol y Menywod allweddol Sefydliad y Cyfarwyddwyr ar 6ed Mawrth 2015

ae Cyllid Cymru yn noddi Cinio Diwrnod Rhyngwladol y Menywod y Cenhedloedd Unedig eleni a gynhelir gan Sefydliad y Cyfarwyddwr.

Darllen mwy

25/02/2015

W2 Global Data Solutions yn sichrau buddsoddiad gan Cyllid Cymru i ddod â chynnyrch newydd i’r farchnad

Mae W2 Global Data Solutions (W2) wedi sicrhau buddsoddiad ar gyfer ei rownd cyllido cyfalaf sbarduno gan Cyllid Cymru, grŵp o fuddsoddwyr angel a'i gyfranddalwyr presennol.

Darllen mwy

25/02/2015

Gweithgynhyrchydd deunydd pacio o Bont-y-pŵl yn dyblu ei drosiant yn sgil benthyciad gan Cyllid Cymru

Mae trosiant gweithgynhyrchydd deunydd pacio o Bont-y-pŵl wedi dyblu ers iddo gael benthyciad o £50,000 gan Cyllid Cymru.

Darllen mwy

17/02/2015

Lefelau buddsoddi Cyllid Cymru yn cynyddu 63% yn ystod 3 chwarter cyntaf y flwyddyn ariannol 2014 -15, gan greu neu ddiogelu dros 2,000 o swyddi

Cynyddodd lefelau buddsoddi Cyllid Cymru 63% i £31.2 miliwn yn 3 chwarter cyntaf y flwyddyn ariannol 2014-15 o gymharu ag £19.1 miliwn yn ystod yr un cyfnod yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf.

Darllen mwy

16/02/2015

Cyflenwr nwyddau moethus o Aberhonddu yn barod i ehangu gyda chefnogaeth benthyciad micro gan Cyllid Cymru

Mae cwmni sy'n seiliedig yn Aberhonddu ac unig ddosbarthwr y brand moethus Eidaleg, Cosi Tabellini yn y DU ac Iwerddon yn ehangu diolch i fenthyciad micro gan Cyllid Cymru.

Darllen mwy

21/01/2015

Sian Lloyd Jones i adael Cyllid Cymru

Mae Bwrdd Cyllid Cymru wedi cyhoeddi y bydd Sian Lloyd Jones yn rhoi'r gorau i'w rôl fel Prif Weithredwr ar ddiwedd mis Medi 2015.

Darllen mwy

09/01/2015

Cyllid Cymru yn cynorthwyo hostel bwtîc gyntaf Caerdydd gyda microfenthyciad o £30,000

Mae hostel bwtîc unigryw mewn adeilad Fictoraidd mawreddog yng nghanol dinas Caerdydd yn croesawu ei gwesteion cyntaf y mis hwn ar ôl cael microfenthyciad o £30,000 gan Gyllid Cymru.

Darllen mwy

12/12/2014

Pecyn cyllid olyniaeth chwe ffigur yn helpu West Wales Bacon Supplies i gyrraedd uchelfannau newydd

Mae gŵr a gwraig, Chris a Kim Isaac wedi prynu cwmni pecynnu a dosbarthu cig sefydledig yn Cross Hands.

Darllen mwy

25/11/2014

Niferoedd ymwelwyr blwyddyn gyntaf yn curo targed BikePark Cymru ym Merthyr

Mae parc beicio mynydd graddfa lawn gyntaf y DU yn dathlu blwyddyn gyntaf lwyddiannus, ar ôl croesawu dros 66,000 o ymwelwyr - 30,000 yn fwy na'r disgwyl.

Darllen mwy

20/11/2014

Dr Carol Bell yn ymuno â bwrdd Cyllid Cymru

Mae Dr Carol Bell wedi cael ei phenodi fel Cyfarwyddwr Anweithredol Cyllid Cymru. Mae hi’n ymuno â bwrdd y cwmni sy’n cael ei gadeirio gan Ian Johnson.

Darllen mwy

11/11/2014

Diweddariad blwyddyn ariannol - hanner blwyddyn 2014 – 15

Rhagorodd Cyllid Cymru ar ei darged buddsoddi ar gyfer hanner cyntaf blwyddyn ariannol 2014 - 15, gan fuddsoddi £19.8 miliwn yng Nghymru. Denodd y buddsoddiadau hyn £15.9 o fuddsoddiad ychwanegol gan roi chwistrelliad cyfalaf twf o £35.7 miliwn i fusnesau bach a chanolig Cymru.

Darllen mwy

29/10/2014

Busnes newydd sy'n darparu cyngor iechyd ar-lein yn sicrhau ei fuddsoddiad cyntaf

Cwmni technoleg ifanc a'i bencadlys yng Nghaerffili yw'r cyntaf i elwa o Gronfa Technoleg Cymru, Llywodraeth Cymru, gan sicrhau £125,000 gan Cyllid Cymru.

Darllen mwy

21/10/2014

Cyllid Cymru yn cefnogi dylunwyr ffasiwn Cymreig ifanc Sexy Mac

Mae'n ddigon ymarferol ar gyfer y daith wlypaf erioed i'r ysgol ond yn ddigon ffasiynol ar gyfer noson allan. Ar ôl ei lansio yn Llundain ar 18fed Medi, mae côt law newydd a gynlluniwyd gan ddwy ffrind ar fin cyrraedd y stryd fawr, diolch i ficrofenthyciad gan Cyllid Cymru.

Darllen mwy

07/10/2014

Llwyddo drwy olyniaeth

Nid dechrau busnes yw'r unig lwybr i fod yn berchen eich busnes eich hun. Mae prynu busnes sydd eisoes wedi sefydlu yn opsiwn arall a gallai fod yn well dewis i rai.

Darllen mwy

24/09/2014

Buddsoddiadau Cyllid Cymru yn cefnogi’r genhedlaeth nesaf o berchnogion busnes ar hyd a lled Cymru

Mae benthyciadau a buddsoddiadau eraill gan Cyllid Cymru yn rhoi’r cymorth sydd ei angen ar y genhedlaeth nesaf o reolwyr busnes yng Nghymru i brynu busnesau bach a chanolig (BBaCh) sefydledig.

Darllen mwy

23/09/2014

Tair gwobr yn cydnabod effaith buddsoddiadau Cyllid Cymru ar economi Cymru

Enillodd Cyllid Cymru y wobr Cyllidwr y Flwyddyn yng Ngwobrau Dealmakers Cymru eleni. Daeth dau gwmni sydd wedi cael cymorth gan Cyllid Cymru, sef BioMonde a Vista Retail Support (Vista) hefyd i'r brig, gan ennill y gwobrau Trefniant Cyfalaf Menter a Threfniant Cyllido y Flwyddyn.

Darllen mwy

15/09/2014

Cynnydd o 80% mewn trosiant ers 2009 wrth i Grŵp HLN, sydd wedi ennill sawl gwobr, fynd yn groes i duedd y diwydiant a pharhau i ehangu

Ers 2009 mae cyfres o gaffaeliadau strategol wedi arwain at gynnydd o 80% yn nhrosiant y Grŵp HLN, sydd wedi ennill sawl gwobr, a chryfhau ei safle fel cwmni dylunio amlddisgyblaethol blaenllaw yn y DU.

Darllen mwy

15/09/2014

Gwobr 'Big Tick' i Gronfa JEREMIE Cymru tra bod Cyllid Cymru yn lansio ei strategaeth busnes cyfrifol

Mae Cyllid Cymru wedi cael gwobr Big Tick am gefnogi twf busnesau bach a chanolig (BBaCh) yng Nghymru drwy ei gronfa fwyaf, Cronfa JEREMIE Cymru.

Darllen mwy

05/09/2014

Canolfan ddata Casnewydd yn dyblu ei gweithlu mewn 3 blynedd gyda chefnogaeth Cyllid Cymru'

Mae Next Generation Data Limited (NGD), sy'n darparu cyfleusterau canolfan ddata diogel iawn, wedi mynd o nerth i nerth ar ôl cael cymorth gan Cyllid Cymru fel rhan o becyn cyd-fuddsoddi mesanîn a dyled gwerth £5 miliwn gyda buddsoddwyr eraill gan gynnwys Lombard yn 2011.

Darllen mwy

13/08/2014

Microfenthyciad gan Cyllid Cymru yn helpu datblygwr apiau i sicrhau partneriaeth saith ffigur

Mae cwmni ifanc o Gaerdydd sy’n datblygu apiau, a gafodd gymorth cychwynnol gan Cyllid Cymru, wedi llofnodi cytundeb partneriaeth gyda darparwr datrysiadau rhaglenni ffȏn symudol a fydd yn lansio ei dechnoleg ffȏn clyfar mewn 120 o wledydd yn fyd eang.

Darllen mwy

30/07/2014

Cronfa Fenthyciadau i Ficrofusnesau Cymru yn helpu i greu 295 o swyddi

Erbyn diwedd mis Gorffennaf 2014 roedd 87 o fusnesau Cymreig wedi manteisio ar fenthyciadau gwerth £1.9 miliwn o Gronfa Fenthyciadau i Ficrofusnesau gan helpu i greu 281 o swyddi a diogelu 264 o swyddi eraill.

Darllen mwy

17/07/2014

Cwmni dur o Gasnewydd yn sicrhau benthyciad o £1 miliwn gan Cyllid Cymru i gyflawni uchelgais Olympaidd

Mae arbenigwr dur o Gasnewydd wedi sicrhau benthyciad o £1 miliwn gan Cyllid Cymru i gwblhau prosiect proffil uchel ym Mharc Olympaidd y Frenhines Elizabeth.

Darllen mwy

01/07/2014

Adeilad nodedig yng Nghasnewydd yn cael ei adfywio, diolch i fuddsoddiad

Mae benthyciad datblygu eiddo gwerth £1.1 miliwn gan Cyllid Cymru wedi helpu datblygwr eiddo lleol adnabyddus yn Ne Cymru i adnewyddu adeilad Edwardaidd 112 mlwydd oed yn 18 fflat preswyl moethus.

Darllen mwy

16/06/2014

Brecwastau busnes lleol i ddangos yr opsiynau cyllido sydd ar gael gan Cyllid Cymru

Mae Cyllid Cymru yn cynnal cyfres o frecwastau busnes lleol ledled Cymru ym mis Gorffennaf. Gall busnesau gwrdd â'u tîm Cyllid Cymru lleol a chlywed am gyfleoedd cyllido newydd yn ogystal â threfnu cyfarfodydd un-i-un i drafod eu gofynion manwl.

Darllen mwy

09/06/2014

Cyllid Cymru yn rhoi help llaw i Ganolfan Pobl Ifanc Cwmbrân

Ddydd Gwener 13eg Mehefin, bydd tîm o bedwar ar ddeg o wirfoddolwyr o Cyllid Cymru yn gadael eu desgiau am ddiwrnod o waith yn y gymuned leol. Bydd staff Cyllid Cymru yn cymryd rhan mewn prosiect o'r enw 'Mind Your Roots' lle y bydd gwirfoddolwyr yn gwneud gwelliannau i Ganolfan Pobl Ifanc Cwmbrân, y tu mewn a'r tu allan iddi.

Darllen mwy

09/06/2014

Partneriaeth rhwng Prifysgol Abertawe a xénos yn creu 18 o gwmnïau deillio

Mae Prifysgol Abertawe a xénos, Rhwydwaith Angylion Busnes Cymru yn dathlu ail ben-blwydd menter arloesol ar y cyd sy'n helpu i greu rhagor o fusnesau sy'n fasnachol hyfyw yn ardal Abertawe.

Darllen mwy

04/06/2014

Cwmni wagenni fforch godi yn cael hwb yn sgil rheolwyr o’r tu allan yn prynu’r Cwmni, diolch i Cyllid Cymru

Mae Cwmni wagenni fforch godi arbenigol o Sir Fflint wedi elwa wrth i reolwyr allanol brynu’r cwmni’n ddiweddar, diolch i fenthyciad gan Cyllid Cymru.

Darllen mwy

04/06/2014

Dechrau da i ganolfan ffitrwydd ym Mhowys, diolch i ficrofenthyciad

Mae canolfan iechyd a ffitrwydd newydd yn y Trallwng yn dathlu ei hagoriad mawreddog ar ôl cael microfenthyciad o £25,000 gan Cyllid Cymru.

Darllen mwy

28/05/2014

Cwmni peirianneg o'r Gogledd yn codi cyfleuster newydd

Mae cwmni cyfarpar codi a pheirianyddol llwyddiannus o'r Gogledd yn elwa ar fenthyciad dilynol o £75,000 gan Cyllid Cymru ddatblygu ei ganolfan weithredu yn Ardal Fenter Ynys Môn.

Darllen mwy

20/05/2014

Y flwyddyn fwyaf lwyddiannus erioed i Grŵp Cyllid Cymru o ran cynyddu ei effaith ar economi Cymru

Croesawodd Ian Johnson, Cadeirydd Cyllid Cymru effaith gynyddol Cyllid Cymru a xénos’ ar economi Cymru.

Darllen mwy

12/05/2014

Cartref Gofal yn Abertawe yn ehangu gyda buddsoddiad gan Cyllid Cymru

Mae cartref gofal i'r henoed ac oedolion anabl yn Abertawe yn ehangu, diolch i fuddsoddiad o £900,000 gan Gronfa Fuddsoddi BBaCh Cymru a reolir gan Cyllid Cymru.

Darllen mwy

30/04/2014

Cronfa newydd gwerth £7.5 miliwn i fuddsoddi ym musnesau technoleg y dyfodol

Heddiw, cyhoeddodd Edwina Hart, Gweinidog yr Economi bod Llywodraeth Cymru wedi sefydlu cronfa newydd gwerth £7.5 miliwn i fuddsoddi mewnd hyd at 50 o fusnesau technoleg newydd sy’n tyfu’n gyflym gan roi hwb ariannol sydd wir ei angen arnyn nhw.

Darllen mwy

23/04/2014

Cwmni datblygu eiddo o’r Gogledd yn adeiladu ar ei enw da, diolch i fenthyciad gan Cyllid Cymru

Mae benthyciad o £500,000 o Gronfa Datblygu Eiddo Cymru yn helpu cwmni teuluol llwyddiannus yn y maes datblygu eiddo i adeiladu tri tŷ teras newydd yng Nghaerwys yn y Gogledd.

Darllen mwy

02/04/2014

£20 miliwn o Gronfa Twf Cyfalaf Cymru'n helpu Busnesau Bach a Chanolig i dargedu contractau mwy

Cyhoeddodd Gweinidog yr Economi, Edwina Hart heddiw y bydd cronfa newydd gwerth £20 miliwn yn darparu'r gefnogaeth sydd ei angen ar fusnesau bach a chanolig (BBaCh) er mwyn ymgeisio am gontractau mwy.

Darllen mwy

19/03/2014

Cwmni dodrefn derw Cymreig yn mireinio ei grefft i sicrhau rhagor o lwyddiant

Mae cwmni dodrefn addawol iawn o Gymru sy’n dylunio ac yn saernïo dodrefn â llaw ar fin cael microfenthyciad o £50,000 gan Cyllid Cymru i geisio datblygu ar flwyddyn ariannol gyntaf nodedig a llwyddiannus.

Darllen mwy

18/03/2014

Buddsoddiad chwe ffigur sylweddol gan Cyllid Cymru yn creu'r amgylchedd cywir i Total Flood Solutions ehangu

Mae cwmni o Lanelli sy'n dylunio, yn gweithgynhyrchu ac yn cynnal systemau amddiffyn rhag llifogydd ledled y DU yn parhau i ehangu, diolch i fuddsoddiad chwe ffigur sylweddol gan Cyllid Cymru.

Darllen mwy

17/03/2014

Cogydd ifanc Cymreig yn barod am lond plât o lwyddiant diolch i ficrofenthyciad gan Cyllid Cymru

Mae cogydd ifanc dawnus Cymreig yn gwneud ei farc ar fistro poblogaidd yng Ngogledd Cymru, diolch i ficrofenthyciad o £40,000 gan Cyllid Cymru.

Darllen mwy

12/03/2014

Cyllid Cymru yn cynnig mwy o gymorth i fentrau technoleg yn Abertawe drwy gytundeb strategol newydd gyda Phrifysgol Abertawe

Mae Cyllid Cymru a Sefydliad Gwyddor Bywyd Prifysgol Abertawe wedi llofnodi cytundeb newydd a fydd o fudd i fusnesau technoleg lleol yn ogystal â'r rhai sy'n dymuno ymsefydlu yn Abertawe.

Darllen mwy

04/03/2014

Gornest saethu ffesantod yn lledaenu ei adenydd, diolch i ficrofenthyciad gan Cyllid Cymru

Mae microfenthyciad o £15,000 gan Cyllid Cymru yn helpu busnes teuluol yng Nghanolbarth Cymru sy’n arbenigo mewn trefnu cyrchoedd hela ffesantod i gael ei draed dano.

Darllen mwy

27/01/2014

Buddsoddiad ecwiti drwy syndicâd yn helpu Laser Wire Solutions i ganolbwyntio ar gynlluniau twf uchelgeisiol

Mae cwmni o Abertyleri y mae ei gynnyrch uwch-dechnoleg yn seiliedig ar dechnoleg a ddatblygwyd yn wreiddiol ar gyfer rhaglen Gwennol Ofod NASA wedi sicrhau pecyn buddsoddiad ecwiti o £275,000 gan Cyllid Cymru a grŵp o angylion busnes wedi'i syndicetio drwy xénos, Rhwydwaith Angylion Busnes Cymru (xénos).

Darllen mwy

20/12/2013

Tri benthyciad micro gan Cyllid Cymru yn helpu Elite Fitness i fod mewn siâp da ar gyfer y dyfodol a dathlu ei ddegfed pen-blwydd

Mae campfa yng Nghaerdydd a dderbyniodd dri benthyciad yn werth cyfanswm o £90,000 gan Cyllid Cymru yn dathlu ei ddegfed pen-blwydd.

Darllen mwy

13/12/2013

Buddsoddiad cyntaf Cronfa Datblygu Eiddo Cymru yn helpu datblygydd eiddo o Sir Gaerfyrddin i adeiladu cartrefi newydd

Mae pecyn o fenthyciadau gan Cyllid Cymru, y cyntaf o Gronfa Datblygu Eiddo Cymru, yn helpu datblygydd eiddo adnabyddus o Sir Gaerfyrddin i adeiladu deg o dai newydd yn Ffordd Gwyrdd yng Ngorslas, yn cynnwys deg cartref fforddiadwy.

Darllen mwy

11/12/2013

Rhiannon Wilkinson yn ymuno â Thîm Benthyciadau Micro Cyllid Cymru

Ymunodd Rhiannon Wilkinson â thîm benthyciadau micro Cyllid Cymru, gan roi gwasanaeth i Dde Ddwyrain Cymru fel Uwch Swyddog Gweithredol Buddsoddi.

Darllen mwy

18/11/2013

Benthyciad £25,000 gan Cyllid Cymru yn ddewis cyfleus i ddau fanwerthwr yng Nghaerfyrddin

Mae dau berchennog siopau cyfleustra yn Sir Gaerfyrddin wedi ehangu eu busnes drwy brynu hen siop Spar yn Nhalacharn gyda help benthyciad £25,000 gan Cyllid Cymru.

Darllen mwy

05/11/2013

Cyfarpar newydd yn tanio uchelgais twf cwmni ailgylchu o Gymru

Mae cwmni ailgylchu sefydledig o Gymru wedi derbyn ail fuddsoddiad dyled gan Cyllid Cymru a fydd yn rhoi'r cyfalaf datblygu y mae'r cwmni o Sir y Fflint ei angen i osod cyfarpar ailgylchu o'r math diweddaraf ac ehangu ystod y gwasanaethau y mae'n eu darparu.

Darllen mwy

21/10/2013

Arbedion cyfraddau llog i fusnesau bach a chanolig ym Mharthau Menter Cymru

O heddiw ymlaen, gall busnesau bach a chanolig ym Mharthau Menter Cymru fanteisio o ostyngiad o ddau y cant yn y cyfraddau llog a godir ar fenthyciadau newydd gan Cyllid Cymru.

Darllen mwy

08/10/2013

Cyllid Cymru yn clywed cais am gyllid wrth I gyfrifyddion wrando ar gynlluniau twf cwmni clyw

Mae Cyllid Cymru wedi buddsoddi £80,000 yn Malmo Hearing Cyfyngedig (Malmo) o Ben-y-bont ar Ogwr o Gronfa Fuddsoddi Busnesau Bach a Chanolig Cymru fel cwmni awdioleg mewn perchnogaeth preifat a gaiff ei redeg gan y teulu i ddechrau ar raglen ehangu ledled De Cymru.

Darllen mwy

01/10/2013

Cyllid Cymru yn cwblhau pedwerydd buddsoddiad ar gyfer cwmni deunyddiau pecyn Chevler

Mae prif gynhyrchydd cesys pobi a rapiau myffin tiwlip yn parhau i ehangu gyda chefnogaeth benthyciad £75,000 gan Cyllid Cymru.

Darllen mwy

27/09/2013

Staff glew Cyllid Cymru yn codi dros £5,500 ar gyfer elusen Gymreig, Bobath

Mae tîm o 13 o staff Cyllid Cymru wedi codi dros £5,500 ar gyfer Bobath, yr elusen Gymreig sy'n darparu therapi a chefnogaeth ar gyfer plant sy'n dioddef o Barlys yr Ymennydd.

Darllen mwy

16/09/2013

Asiantaeth ddigidol o Gymru yn cael graddiad uchel gan fanc ar-lein i ennill contract saith-ffigur gyda chefnogaeth Cyllid Cymru.

Mae asiantaeth marchnata digidol seiliedig yng Nghaerdydd yn dathlu ennill contract saith ffigur gyda banc ar-lein blaenllaw, ar ôl derbyn benthyciad i ddarparu cyfalaf gwaith gan Cyllid Cymru.

Darllen mwy

31/07/2013

Cytundeb newydd yn arwain at fwy o gyd-fuddsoddi mewn cwmnïau deillio o brifysgolion Cymru

Bydd mwy o gwmnïau deillio o brifysgolion Cymru yn manteisio o gyd-fuddsoddiad gan Cyllid Cymru a'r cwmni masnacheiddio prifysgolion, Fusion IP ccc (Fusion), diolch i Femorandwm Cyd-ddealltwriaeth newydd rhwng y ddau gwmni.

Darllen mwy

03/07/2013

Swyddog Gweithredol Buddsoddi newydd yn hwb i dîm Cyllid Cymru yn y Gogledd

Mae Rhodri Evans, cyn Reolwr Perthynas gyda'r HSBC, wedi ymuno â Cyllid Cymru fel Swyddog Gweithredol Buddsoddi yng Ngogledd Cymru.

Darllen mwy

12/06/2013

Cynnydd mewn buddsoddi wrth i Cyllid Cymru fuddsoddi mwy na £31 miliwn ym musnesau bach a chanolig Cymru yn 2012-13

Cynyddodd awydd busnesau bach a chanolig Cymru am fuddsoddiad ar gyfer twf ym mlwyddyn ariannol 2012-2013. Buddsoddodd Cyllid Cymru dros £31 miliwn mewn 189 o fusnesau bach a chanolig yng Nghymru yn ystod y flwyddyn - yn uwch 20% na'r flwyddyn flaenorol.

Darllen mwy

05/06/2013

Busnes ym Merthyr yn dangos gwir arwyddion twf

Mae cwmni arwyddion ym Merthyr Tudful y mae ei gwsmeriaid yn cynnwys Barratt Homes, Cadw, Darlows, Peter Alan a Taylor Wimpey yn ogystal â'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol yn ehangu, diolch i fenthyciad chwe ffigur gan Cyllid Cymru.

Darllen mwy

04/06/2013

Micro-fenthyciad gan Cyllid Cymru yn helpu partneriaeth gŵr a gwraig i ehangu eu busnes

Mae darparydd gofal iechyd o'r Rhyl a gaiff ei redeg gan bartneriaeth gŵr a gwraig yn ehangu diolch i fenthyciad micro gan Cyllid Cymru.

Darllen mwy

29/05/2013

Cyhoeddi Cronfa Datblygu Eiddo Cymru gwerth £10 miliwn

Cafodd Cronfa Datblygu Eiddo gwerth £10 miliwn i helpu prosiectau adeiladu bach yng Nghymru ac i roi hwb i’r diwydiant adeiladu ei lansio heddiw gan Weinidog yr Economi, Edwina Hart.

Darllen mwy

24/05/2013

Staff Cyllid Cymru yn rhoi gwedd newydd i faes chwarae ysgol ar Ddiwrnod Rhoi ac Ennill 2013

Mae'r maes chwarae yn Ysgol Gynradd Herbert Thompson yn Nhrelái, Caerdydd yn awr yn fan lliwgar a braf i chwarae ynddo yn dilyn Diwrnod Rhoi ac Ennill eleni a drefnwyd gan Busnes yn y Gymuned (BITC).

Darllen mwy

12/05/2013

Cyllid Cymru yn buddsoddi £600,000 mewn prynu-mewn gan reolwr mewn cwmni caenau arbenigol

Mae benthyciad o £600,000 gan Cyllid Cymru wedi helpu i ariannu prynu-mewn gan reolwr mewn cwmni caenau diwydiannol arbenigol yn y Waun.

Darllen mwy

07/05/2013

Hyfforddwr Clwb Rygbi Llanelli, Louie Tonkin yn sefydlu CrossFit Caerfyrddin gyda chymorth benthyciad micro gan Cyllid Cymru.

Mae benthyciad micro o £6,000 wedi helpu hyfforddwr cyflyru newydd Clwb Rygbi Llanelli, Louie Tonkin, i sefydlu CrossFit Caerfyrddin

Darllen mwy

23/04/2013

Rheolwr Cronfa newydd i arwain buddsoddiad mewn Microfusnesau yng Nghymru

Mae Cyllid Cymru wedi penodi Nicola Edwards, cyn Reolwr Busnes Ardal Barclays, yn Rheolwr Cronfa Benthyciadau Micro.

Darllen mwy

19/03/2013

DecTek yn parhau i ehangu gydag ail fuddsoddiad gan Cyllid Cymru

Mae cwmni sydd wedi ennill nifer fawr o wobrau a arloesodd gyda gweithgynhyrchu digidol ar gyfer bathodynnau a labeli resin polywrethan wedi adleoli i safle o'r math diweddaraf ar Stad Ddiwydiannol Trefforest i ymdopi gyda'r cynnydd mewn galw.

Darllen mwy

13/03/2013

Safety Technology yn ehangu gyda chefnogaeth Cyllid Cymru

Mae Safety Technology, darparydd blaenllaw ar gyfer hyfforddiant ac offer diogelwch, yn bwriadu ehangu ymhellach yn fyd-eang gyda chefnogaeth benthyciad chwe ffigur gan Cyllid Cymru.

Darllen mwy

05/03/2013

Alun Thomas yn ymuno â thîm Cyllid Cymru yng Ngorllewin Cymru

Mae Cyllid Cymru wedi penodi Alun Thomas, cyn Gyfarwyddwr Cefnogaeth Busnes gyda Barclays yn Uwch Swyddog Gweithredol Buddsoddi yng Ngorllewin Cymru.

Darllen mwy

04/03/2013

Buddsoddiad Cyllid Cymru yn darparu'r cyfalaf i ehangu i Workplace-Worksafe

Mae pum mlynedd o dwf cyson wedi gweld Workplace-Worksafe (Workplace) yn tyfu'n rhy fawr i'w safle presennol.

Darllen mwy

01/03/2013

Buddsoddiad o £1.36 miliwn gan Cyllid Cymru yn helpu Creo Medical i ddatblygu dyfais feddygol newydd i helpu atal canser y coluddyn

Mae cyd-fuddsoddiad ecwiti £3 miliwn wedi arwain at ehangiad sylweddol yng nghwmni dyfeisiau meddygol Creo Medical (Creo).

Darllen mwy

26/02/2013

Mae busnesau bach ym mhob rhan o Gymru yn manteisio ar fenthyciadau micro gan Cyllid Cymru.

Y galw am ficro fenthyciadau wedi mwy na dyblu wrth i fusnesau fanteisio ar gronfa newydd Llywodraeth Cymru

Darllen mwy

14/09/2012

Buddugoliaeth yng Ngwobrau Gwneuthurwyr Deliau Cymru

Enillodd Cyllid Cymru ddwy wobr yng ngwobrau Gwneuthurwyr Deliau Cymru 2012 sy'n cydnabod llwyddiant gwneuthurwyr deliau Cymru.

Darllen mwy

05/09/2012

Cyllid Cymru yn gwerthu ei gyfran yn Unite Technologies, gan adennill 2.4X ar ei fuddsoddiad

Gwerthodd Cyllid Cymru ei fuddsoddiad yn Unite Technologies Cyf (Unite) gan adennill 2.4X ar ei gyfanswm buddsoddiad yn y cwmni sy'n seiliedig ym Mrynbuga.

Darllen mwy

29/08/2012

Mwy o gyfalaf i fwy o fusnesau

Gall fod yn bosibl i Cyllid Cymru fuddsoddi mewn mwy o fusnesau bach a chanolig o Gronfa £40 miliwn Buddsoddi Busnesau Bach a Chanolig Cymru.

Darllen mwy

13/08/2012

Arweinwyr gweithgynhyrchu a thechnoleg i drafod mynediad i gyllid

Bydd buddsoddwyr allweddol mewn busnesau bach a chanolig, yn cynnwys Cyllid Cymru, Lloyds TSB, Pera Technology a'r Gronfa Twf Busnes yn siarad mewn seminar am gyllid ar gyfer twf.

Darllen mwy

25/07/2012

Wales Environmental yn gweld twf o 65 y cant mewn trosiant ac yn mwy na dyblu nifer staff ar ôl i'r rheolwyr brynu'r cwmni yn 2011

Gwelodd Wales Environmental, un o'r cwmnïau rheoli gwastraff sy’n tyfu gyflymaf ym Mhrydain, ei drosiant yn cynyddu gan 65% yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf (2011-12).

Darllen mwy

27/03/2012

Cronfa Fuddsoddi Busnesau Bach a Chanolig

Cymru gwerth £40 miliwn yn agor i fusnesau

Darllen mwy

01/03/2012

Gweinidog yn lansio cronfa gwerth £6m i ficro-fusnesau

Mae cronfa fenthyciadau newydd, gwerth £6 miliwn, yn cael ei lansio heddiw i hybu twf microfusnesau Cymru. Dyna a gyhoeddodd y Gweinidog Busnes, Edwina Hart, heddiw.

Darllen mwy

28/02/2012

Mike Owen a Rhian Elston i siarad yn Goleuo'r Canolbarth 2012

Bydd Mike Owen a Rhian Elston o Cyllid Cymru, y ddau ohonynt yn brofiadol mewn buddsoddi mewn busnesau bach a chanolig, yn trafod tyfu eich busnes mewn cyfnod caled mewn cynhadledd bwysig yn y Canolbarth ym Mawrth 2012

Darllen mwy

23/02/2012

£100,000 o fuddsoddiad dyled gan Cyllid Cymru yn golygu fod SCS Group yn rheoli ei ehangiad

Allan Meek, Rheolwr Gyfarwyddwr SCS Group, Sam Macalister-Smith, Swyddog Gweithredol Buddsoddi, Cyllid Cymru, Mark Jones, Cyfarwyddwr, Broomfield & Alexander

Darllen mwy

07/02/2012

Cyllid Cymru'n penodi panel o gynghorwyr cyfreithiol

Yn dilyn ei ehangiad parhaus, mae Cyllid Cymru wedi penodi panel o gynghorwyr cyfreithiol i gefnogi ei weithgareddau corfforaethol a buddsoddi cynyddol hyd fis Ionawr 2015.

Darllen mwy

31/01/2012

Cyllid Cymru yn cyhoeddi ei fuddsoddiad mwyaf y flwyddyn ariannol hon yn Viscose Closures

Gareth Rowlands wedi cymryd drosodd fel Rheolwr Gyfarwyddwr Visclose Closures

Darllen mwy

13/12/2011

Portffolio llwyddiannus Cyllid Cymru yn clirio'r bwrdd yng Ngwobrau MediWales

Enillodd cwmnïau portffolio Cyllid Cymru bump o'r chwe gwobr diwydiant yn 6ed Gwobrau MediWales.

Darllen mwy

18/08/2011

Y rheolwyr yn cymryd cam naturiol i brynu Wholebake, diolch i fuddsoddiad iach

Mae buddsoddiad dyled ac ecwiti o £750,000 gan Gyllid Cymru yn arian sydd wedi helpu’r rheolwyr i brynu Wholebake Cyf, sef gwneuthurwr bwyd llwyddiannus yn Sir Ddinbych.

Darllen mwy

17/06/2011

Acuitas Medical ar y ffordd ar gyfer masnacheiddio llawn

Bydd y datblygydd technoleg MRI gwobrwyol Acuitas Medical Cyfyngedig yn defnyddio cylch pellach o fuddsoddiad gan Cyllid Cymru, nas datgelwyd y swm, i hybu datblygiad ei dechnoleg MRI.

Darllen mwy

29/03/2011

Delyn yn sicrhau ehangiad yn dilyn buddsoddiad

Mae Delyn Packaging Cyf, cwmni o Dde Cymru sy’n cynhyrchu deunyddiau pecynnu bwyd, wedi sicrhau ehangiad yn y dyfodol gyda grant o £275,000 gan Lywodraeth Cynulliad Cymru a buddsoddiad trydydd cylch o £295,000 gan Cyllid Cymru.

Darllen mwy

22/03/2011

Holyhead Boatyard ar gwrs twf

Mae’r Holyhead Boatyard Group wedi gosod cwrs ar gyfer cyfleoedd busnes tramor newydd ar ôl sicrhau £2.7 miliwn o fuddsoddiad yn y buddsoddiad dyled mwyaf hyd yma gan Cyllid Cymru.

Darllen mwy

20/12/2010

Ymlaen gyda’r sioe wrth i Cyllid Cymru ariannu rheolwr i brynu Denbe Western

Mae Denbe Western yn symud ymlaen gyda’i gynlluniau ehangu ar ôl i reolwr brynu’r cwmni (MBO) gyda chefnogaeth £140,000 o fuddsoddiad dyled gan Cyllid Cymru.

Darllen mwy

14/09/2010

Buddsoddiad £1 mIliwn yn helpu rheolwyr i brynu Forest Traffic Signals

Mae Forest Traffic Signals Cyf ar ei ffordd tuag at dwf newydd ar ôl i’r rheolwyr gaffael y cwmni gyda chefnogaeth £1.05 miliwn o fuddsoddiad ecwiti gan Cyllid Cymru a chyllid ychwanegol gan Centric Commercial Funding.

Darllen mwy

09/09/2010

Cwmni datrysiadau canolfannau data yn helpu gostwng allyriadau carbon defnyddwyr mawr yn dilyn buddsoddiad pellach

Mae Unite Technologies Cyf, darparydd datrysiadau canolfannau data, yn anelu i helpu busnesau i sicrhau gostyngiadau sylweddol yn eu defnydd o ynni ac allyriadau carbon yn dilyn cylch buddsoddi pellach gan Cyllid Cymru.

Darllen mwy

22/07/2010

ACUITAS Medical, cwmni meddalwedd MRI, yn sicrhau buddsoddiad o £700,000 a phenodi'r Athro Syr Michael Brady yn gyfarwyddwr

Mae Acuitas Medical Cyfyngedig, cwmni meddalwedd MRI seiliedig yn Abertawe, a elwid yn flaenorol yn OsteoTronix, wedi sicrhau cyd-fuddsoddiad £700,000 gan Cyllid Cymru ac Altima Global Special Opportunities Master Fund (Altima) i ddatblygu ymhellach ei dechnoleg Dadansoddi Gwead Mân (fTA™), sy’n seiliedig ar atseinedd magnetig ac sy’n galluogi diagnosis cynnar a rheolaeth canser, ffibrosis organau a chlefydau eraill.

Darllen mwy

20/07/2010

GeoVS yn derbyn buddsoddiad o £250k ar gyfer technoleg danddwr mewn marchnadoedd olew a nwy

Mae GeoVS, cwmni a ddeilliodd o Brifysgol Morgannwg, wedi sicrhau buddsoddiad ecwiti o £250,000 gan Cyllid Cymru i barhau i ddatblygu ei lwyfan meddalwedd delweddu ac efelychu 3D ar gyfer defnyddiau morol a geo-fodelu yn cynnwys cynllunio tanddwr, mordwyo a rheoli traffig llongau.

Darllen mwy

25/06/2010

SGD yn sicrhau buddsoddiad gan Cyllid Cymru ar gyfer ehangu

Mae’r cwmni annibynnol diogelwch eiddo, SGD Security Cyf, wedi gosod ei olygon yn gadarn ar ehangu yn y Deyrnas Unedig ar ôl prynu cwmni 1001 Fire and Security Cyf o Fedwas mewn buddsoddiad dyled gan Cyllid Cymru nas datgelwyd ei faint.

Darllen mwy

07/06/2010

Cyllid Cymru yn penodi Jerry Mobbs i gryfhau ei dîm rheoli portffolio

Mae Cyllid Cymru wedi penodi Jerry Mobbs, arbenigwr buddsoddi mewn busnesau bach a chanolig yn Ddirprwy Reolwr Portffolio. Mae’n ymuno â’r saith aelod yn nhîm rheoli portffolio Cyllid Cymru.

Darllen mwy

07/06/2010

Pennaeth Rhaglen Cymrodoriaeth Kauffman yn ymweld â Chymru

Mae pennaeth Rhaglen Cymrodoriaeth Kauffman, cynllun rhyngwladol i ddynodi a datblygu arweinwyr byd-eang mewn cyfalaf menter, wedi cwrdd gyda ffigurau allweddol sy’n ymwneud â chefnogi a buddsoddi mewn busnesau cyfnod cynnar, seiliedig ar dechnoleg yng Nghymru.

Darllen mwy

01/06/2010

Altech Software yn sicrhau £610,000 ar gyfer twf Vision For Food

Mae Altech Software Cyf wedi sicrhau buddsoddiad o £610,000 fel rhan o strategaeth i farchnata ei feddalwedd Vision For Food ar gyfer y diwydiant gweithgynhyrchu bwyd.

Darllen mwy

24/05/2010

Office 24-7 yn ehangu cymorth “rhith” i fusnesau gyda micro-fenthyciad gan Cyllid Cymru

Mae menter cymorth busnes yn Sir Fynwy sy’n darparu gwasanaethau swyddfa “rhith” i gwmnïau yn ehangu ar ôl sicrhau micro-fenthyciad gan Cyllid Cymru.

Darllen mwy

30/03/2010

Chris Rowlands yn ymuno â bwrdd Cyllid Cymru

Bydd Chris Rowlands, awdur a chadeirydd ‘Adolygiad Rowlands’ Llywodraeth y Deyrnas Unedig ar argaeledd cyfalaf twf i fusnesau bach a chanolig, yn ymuno â Bwrdd Cyllid Cymru.

Darllen mwy

29/01/2010

Cyllid Cymru yn buddsoddi mewn busnes ‘technoleg lân’

Mae Land Energy wedi cychwyn cynhyrchu pelenni pren fel tanwydd masnachol amgen mewn buddsoddiad £2 miliwn ym Mhen-y-bont ar Ogwr, gyda chefnogaeth £350,000 o fuddsoddiad dyled gan Cyllid Cymru.

Darllen mwy

09/12/2009

Cyllid Cymru yn buddsoddi mewn cwmni peirianneg arbenigol

Mae Cyllid Cymru wedi buddsoddi £1.5 miliwn o gyllid yng nghwmni peirianneg arbenigol Jenkins and Davies er mwyn i’r rheolwyr brynu i mewn i’r cwmni (MBI).

Darllen mwy

17/11/2009

Buddsoddiad o £1 miliwn yn cefnogi ehangiad yn Afonwen

Mae un o olchdai annibynnol mwyaf y Deyrnas Unedig yn cychwyn ar gyfnod pellach o ehangu gyda £1 miliwn o fuddsoddiad gan Cyllid Cymru.

Darllen mwy

27/10/2009

Cyllid Cymru yn gadael Abriox yn llwyddiannus

Mae Cyllid Cymru wedi gwerthu ei fuddsoddiad yn Abriox Cyf, cwmni sy’n datblygu a chynhyrchu offerynnau monitro o bell ar gyfer cwmnïau nwy a phetrocemegol, yn ôl i’r cwmni.

Darllen mwy

23/09/2009

Buddsoddiad dilynol yn cefnogi ehangiad Inscapes UK

Mae Inscapes o Dde Cymru yn ehangu ei fusnes contractio caeau chwarae, tirlunio ac amgylcheddol, gyda chymorth cyllid dilynol gan Cyllid Cymru.

Darllen mwy

15/06/2009

Cwmni laser yn targedu twf ar ôl i’r rheolwyr ei brynu

Mae perchnogion newydd cwmni yn Ne Cymru a dreuliodd wyth mlynedd yn datblygu amrediad o laserau perfformiad uchel a dibynadwy iawn yn anelu i ddyblu eu trosiant o fewn tair blynedd ar ôl i’r rheolwyr brynu’r cwmni.

Darllen mwy

02/06/2009

Cyd-fuddsoddiad £1miliwn yn sicrhau datblygu technoleg cyfathrebu gwyrdd yng Nghymru

Mae cwmni cam cynnar seiliedig yng Nghaerdydd yn datblygu dull chwyldroadol i helpu’r diwydiant cyfathrebiadau symudol i ddylunio system gyfathrebu dra effeithiol wedi codi £1miliwn yn llwyddiannus drwy ei gylch cyllid ecwiti cyntaf.

Darllen mwy

26/05/2009

Cwmni annibynnol alldeithiau mwyaf Prydain â’i golygon ar ehangiad moesegol

Mae prif gwmni annibynnol y Deyrnas Unedig ar gyfer alldeithiau ieuenctid, sydd wedi dylanwadu ar fywyd miloedd o bobl ifanc, wedi ariannu ei ehangiad diweddaraf yn llwyddiannus gyda buddsoddiad gan Cyllid Cymru ccc.

Darllen mwy

24/04/2009

Cronfa newydd £150m I greu hyd at 15,000 o swyddi yng Nghymru

Caiff cronfa newydd £150m fydd yn cefnogi ehangu mwy na 800 o fusnesau ledled Cymru a chreu hyd at 15,000 o swyddi ar draws Cymru ei lansio heddiw yn defnyddio £75m o gyllid o gynllun JEREMIE (Cyd Adnoddau Ewropeaidd ar gyfer Busnesau Micro i Ganolig) Banc Buddsoddi Ewrop (EIB) a £60m arall gan Lywodraeth Cynulliad Cymru, drwy adnoddau Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop.

Darllen mwy

31/03/2009

Cyd-fuddsoddiad o £250k yn sicrhau datblygu therapi cyffuriau yng Nghymru

Mae cwmni cyfnod cynnar sy’n datblygu ymagwedd flaengar at gyflenwi cyffuriau i helpu cleifion sy’n dioddef o amrywiaeth o gyflyrau hormonaidd wedi sicrhau mwy na £250,000 o gyd-fuddsoddiad gan Cyllid Cymru ccc, Fusion IP ccc a’r Viking Fund.

Darllen mwy

10/03/2009

Cwmni chwilio a dethol arbenigol yn sicrhau cyd-fuddsoddiad ar gyfer ehangu

Mae cwmni chwilio a dethol arbenigol o Dde Cymru wedi sicrhau cyd-fuddsoddiad ecwiti a dyled gan Cyllid Cymru ccc, HSBC a Llywodraeth Cynulliad Cymru fel rhan o ehangiad £475,000.

Darllen mwy

25/11/2008

Cwmni dyfeisiau meddygol yn sicrhau £750,000 o fuddsoddiad dilynol gan Cyllid Cymru a HSBC

Mae’r cwmni datblygu a chynhyrchu dyfeisiau meddygol Flexicare Medical Cyfyngedig wedi sicrhau buddsoddiad o £750,000 gan Cyllid Cymru a HSBC fel rhan o’i ehangiad i farchnadoedd byd-eang newydd.

Darllen mwy

05/11/2008

Syndiceiddiad yn cymryd golwg holograffig ar gwmni

Mae cwmni o Ogledd Cymru sy’n arwain ym maes technoleg holograffeg animeiddio wedi derbyn £500,000 o fuddsoddiad gan xénos, Rhwydwaith Angylion Busnes Cymru, Cyllid Cymru a Llywodraeth Cynulliad Cymru.

Darllen mwy

29/10/2008

Cyllid Cymru yn pasio carreg filltir £100miliwn wrth nodi’r 2000fed buddsoddiad

Cyhoeddodd Cyllid Cymru heddiw fod y cwmni wedi buddsoddi’r ffigur uchaf eto o £20.8miliwn mewn busnesau seiliedig yng Nghymru yn ystod 2007/2008, gan fynd â chyfanswm ei fuddsoddiad i fwy na £102miliwn drwy 2,000 buddsoddiad ers 2001.

Darllen mwy

11/08/2008

40 mlynedd mewn hyfforddiant a'r staff yn prynu'r cwmni

Mae gweithwyr un o sefydliadau hyfforddiant hynaf Cymru wedi prynu’r cwmni gan ei berchnogion blaenorol gyda buddsoddiad gan Cyllid Cymru.

Darllen mwy

22/07/2008

Rheolwyr yn prynu cwmni cefnogaeth EPoS blaenllaw

Cafodd un o’r prif gwmnïau ar gyfer cefnogaeth a chynnal a chadw ar gyfer systemau Pwynt Gwerthu Electronig (EPoS) yn y Deyrnas Unedig ei brynu gan ei reolwyr hir-sefydlog.

Darllen mwy

27/05/2008

Boulders yn anelu’n uchel wrth i waith fynd rhagddo yng nghanolfan ddringo dan-do fwyaf Cymru

Mae’r gwaith wedi cychwyn ar yr hyn fydd yn un o’r cyfleusterau chwaraeon dringo dan do mwyaf yng Nghymru a De Orllewin Lloegr, fel rhan o fuddsoddiad £525,000.

Darllen mwy

22/04/2008

Cyllid Cymru yn buddsoddi yn y cwmni meincnodi band eang byd-eang Epitiro

Mae un o brif arbenigwyr y byd ar berfformiad rhwydweithiau band eang i gynyddu eu cynlluniau ehangu byd-eang yn dilyn buddsoddiad gan Cyllid Cymru.

Darllen mwy

26/03/2008

Cyllid Cymru yn gwireddu ei fuddsoddiad yn llwyddiannus yn Accountis

Mae Cyllid Cymru wedi gwireddu ei fuddsoddiad yn llwyddiannus yn Accountis yng Ngogledd Cymru, yn dilyn ei fuddsoddiad gwreiddiol o £500,000.

Darllen mwy

19/03/2008

Penodi cadeirydd newydd i fwrdd Cyllid Cymru

Penodwyd Ian Johnson, cyn Brif Swyddog Gweithredol Biotrace International Ccc, yn gadeirydd Cyllid Cymru, darparydd cyllid masnachol i fusnesau bach a chanolig yng Nghymru.

Darllen mwy

18/03/2008

Chwyldro Tawel yn cael effaith fawr ar ficrogynhyrchu ynni

Gall tyrbin gwynt blaengar a all gynhyrchu ynni mewn ardaloedd trefol roi Cymru’n gadarn ar fap byd-eang ynni adnewyddol ar ôl i’r Quiet Revolution Group ddewis Doc Penfro ar gyfer ei safle gweithgynhyrchu.

Darllen mwy

05/02/2008

Rheolwr yn cwblhau prynu cwmni Dipec gyda buddsoddiad gan Cyllid Cymru

Cafodd Dipec Plastics Cyf o Dde Cymru, sydd â’i gleientiaid yn cynnwys cyfres ffugwyddonol ar y teledu ac artist Prydeinig llwyddiannus, ei brynu gan ei uwch reolwr.

Darllen mwy

22/01/2008

Cwmni arloesi cynnyrch arbenigol yn sefydlu canolfan Ymchwil a Datblygu yng Nghaerdydd gyda buddsoddiad gan Cyllid Cymru

Mae cwmni o’r Unol Daleithiau sy’n arbenigo mewn arloesi cynnyrch newydd a defnyddio eu darganfyddiadau yn y byd bacteriaidd, microbiaidd a gwrth-ficrobiaidd wedi sefydlu canolfan ymchwil a datblygu o’r math diweddaraf un gyda buddsoddiad gan Cyllid Cymru.

Darllen mwy

08/01/2008

Llwyddiant cwmni wrth fonitro pibelli dan ddaear o bell

Mae cwmni ifanc deinamig a ddatblygodd dechnoleg soffistigedig i fonitro cyflwr pibelli dan ddaear o bell wedi ennill dau gontract newydd pwysig iawn ac wedi ehangu i bencadlys newydd gyda buddsoddiad gan Cyllid Cymru.

Darllen mwy

14/08/2007

Buddsoddiad cyntaf partneriaeth Cyllid Cymru a Biofusion

Mae Cyllid Cymru a Biofusion, a restrir ar AIM, wedi ymrwymo i’w cytundeb partneriaeth cyntaf fel rhan o gylch cyllid o £2 miliwn ar gyfer Q Chip Cyf o Gaerdydd, sy’n ddatblygydd blaenllaw mewn datrysiadau micro-mewngapsiwleiddio.

Darllen mwy

22/06/2007

Rhyddhau cyfranddaliadau Enfis yn selop ymadawiad llwyddiannus i Cyllid Cymru

Mae Cyllid Cymru wedi ymadael yn llwyddiannus o’i fuddsoddiad yn Enfis Group Ccc o Abertawe. Mae’r darparydd cyllid masnachol i fusnesau bach a chanolig Cymru wedi gwerthu ei holl gyfranddaliad yn y cwmni a restrir ar AIM ar ôl dau gylch ariannu yn gyfanswm o £600,000.

Darllen mwy

19/06/2007

Innovantage yn 'recriwtio' Cyllid Cymru ar gyfer buddsoddiad

Mae cyrchu hysbysebion swydd ar-lein gyda thechnolegau chwilio cenhedlaeth nesaf i roi cysylltiadau ar gyfer asiantaethau recriwtio a byrddau swyddi yn rhoi cyfleoedd twf cyflym ar gyfer cwmni meddalwedd sy’n seiliedig yng Nghaerdydd, gyda chefnogaeth gan Cyllid Cymru.

Darllen mwy

15/06/2007

Cyllid Cymru yn helpu datrysiadau dylunio "Conka"

Mae pedwar o raddedigion uchelgeisiol gyda llygad am syniadau blaengar yn anelu i lwyddo yn y byd dylunio gyda chefnogaeth ariannol gan Cyllid Cymru.

Darllen mwy

12/06/2007

Cyllid Cymru yn buddsoddi £500,000 mewn cwmni biowyddoniaeth yn y Canolbarth

Mae datblygiad System Bridio Defaid Integredig newydd yn hybu ehangiad cwmni biowyddoniaeth newydd yn y Canolbarth fel rhan o becyn cyllid a gefnogwyd gan fuddsoddiad ecwiti o £500,000 gan Cyllid Cymru.

Darllen mwy

06/06/2007

Buddsoddiadau angylion busnes xénos ar ei lefel uchaf erioed wrth ddathlu eu 10fed pen-blwydd

Mae xénos, Rhwydwaith Angylion Busnes Cymru, wedi hwyluso £2.1 miliwn o fuddsoddiadau i fusnesau bach a chanolig Cymru dros y flwyddyn ddiwethaf – y lefel uchaf yn ei hanes deng mlynedd.

Darllen mwy

29/04/2007

Cynhadledd i ganolbwyntio ar heriau byd-eang sy'n wynebu buddsoddwr cam cynnar

Dywedir wrth gynhadledd genedlaethol i’r Deyrnas Unedig gyfan a gynhelir yng Nghaerdydd yn ystod yr haf fod ‘amgylchedd cysylltiedig’ Cymru yn sicrhau fod cwmnïau cyfnod cynnar yn tyfu a sicrhau eu cyfran o’r farchnad fyd-eang.

Darllen mwy

04/04/2007

Prynu Alito yn sicrhau allfan lwddiannus i Cyllid Cymru

Mae prynu cwmni datrysiadau caffaeliad strategol Alito UK Cyf o Ben-y-bont ar Ogwr gan Proactis, cwmni meddalwedd arbenigol ar reoli gwariant, wedi arwain at wireddiad ecwiti llwyddiannus i Cyllid Cymru.

Darllen mwy

27/03/2007

Cyllid yn braenaru'r ffordd i gwni opto-electroneg

Mae cwmni optoelectroneg o Gymru ar fin chwyldroi’r sectorau awyrofod ac amddiffyn gyda meddalwedd cenhedlaeth newydd a all arbed costau ac amser sylweddol wrth ddylunio a phrofi systemau harnais opteg ffibr - diolch i £600,000 a dderbyniodd o gylch ariannu.

Darllen mwy

20/03/2007

xénos yn hidlo cytundeb Fuelactive™

Gall halogi tanwydd fod yn fusnes costus, fel y dangosodd digwyddiadau diweddar, ond mae cwmni o Gaerdydd wedi datblygu datrysiad unigryw i’r broblem mewn diwydiant trwm gyda chefnogaeth syndicat o fuddsoddwyr mewn cytundeb a drefnwyd gan xénos, Rhwydwaith Angylion Busnes Cymru.

Darllen mwy

13/03/2007

Ehangiad £2.4m mewn cwmni argraffu yn creu 41 o swyddi newydd

Bydd ehangiad £2.4 miliwn gan gwmni argraffu Gardners yn Ne Cymru yn arwain at 41 o swyddi newydd a chyfleoedd newydd ar gyfer y cwmni sydd â nifer fawr o gwmnïau blaenllaw ymysg ei gleientiaid.

Darllen mwy

20/12/2006

Buddsoddiad Cyllid Cymru yn helpu'r atgyweiriwr cerbydau BP Rolls i gyflawni ei gynlluniau ehangu

Mae buddsoddiad o £240,000 gan Cyllid Cymru wedi galluogi’r atgyweiriwr ceir a cherbydau masnachol BP Rolls (Casnewydd) i ehangu ei weithgareddau yng Nghasnewydd.

Darllen mwy

First
Previous
    Next
    Last