17/03/2017

CDS yn ehangu ei weithrediadau diolch i fenthyciad o £200,000 gan Cyllid Cymru

Bydd Computerised and Digital Security Systems Limited (CDS) yn ymestyn ei sylfaen ym Mhontypridd wedi iddo gael benthyciad o £200,000 gan Cyllid Cymru o Gronfa Busnes Cymru a gefnogir gan yr Undeb Ewropeaidd a Llywodraeth Cymru.

Bydd ehangu eu safle yn caniatáu i'r cwmni gyflogi mwy o staff wrth iddo ehangu yr amrywiaeth o gynhyrchion a gwasanaethau diogelwch y mae'n eu cynnig. Ac yntau'n arbenigo mewn technoleg teledu cylch cyfyng fe wnaeth gaffael cwmni GEM yn ddiweddar sy'n darparu systemau Atal Lladron a Larymau Tân. Ar hyn o bryd mae CDS yn cyflogi 35 o staff ac mae’n bwriadu cyflogi tri o bobl ychwanegol.

Dywedodd y Prif Weithredwr, Simon Moon: "Bydd y buddsoddiad hwn yn cefnogi ein cynlluniau ehangu. Mae systemau diogelwch wedi newid llawer ers i'r cwmni gael ei sefydlu yn 1985 ac rydym yn gynyddol yn edrych tuag at arallgyfeirio yr hyn a gynigiwn gyda datrysiadau mwy digidol. Er mwyn gwneud hyn mae angen i ni ymestyn ein sylfaen a chyflogi mwy o staff. Diolch i Bethan, Navid a'r tîm yn Cyllid Cymru rydym yn awr yn gallu mynd ati i wneud hynny. "

Mae'r cwmni yn darparu datrysiadau diogelwch integredig llawn ar gyfer ystod o gleientiaid sy'n cynnig pob agwedd ar ddiogelwch electronig, gan gynnwys teledu cylch cyfyng, rheoli mynediad, giatiau, rhwystrau, a systemau atal lladron a larymau tân.

"Mae'n wych gweithio gyda chwmnïau uchelgeisiol fel CDS sydd wirioneddol yn cofleidio'r cyfleoedd sydd ar gael mewn marchnad sy'n newid," ychwanegodd Bethan Cousins Dirprwy Reolwr y Gronfa.

Ychwanegodd Mervyn Ham o Wasanaethau Corfforaethol Iridium, sydd wedi gweithio gyda CDS yn ystod y flwyddyn ddiwethaf fel Cynghorydd Strategol: "Mae'r tîm yn CDS yn anhygoel o ymroddedig. Mae ganddynt brofiad sylweddol yn y sector systemau diogelwch. Mae eu twf drwy gyfrwng eu strategaeth caffael ac ehangu wedi bod yn hynod lwyddiannus hyd yn hyn. Mae eu strategaeth wedi cael ei mireinio yn ofalus i wneud y gorau o'u potensial twf mewn marchnad newidiol. "

"Daeth Simon atom gyda chynllun busnes ardderchog ar gyfer twf," esboniodd y Swyddog Buddsoddi Navid Falatoori a helpodd strwythuro'r fargen ar gyfer Cyllid Cymru. “'Rydym yn hapus i gefnogi CDS gyda'i ehangiad a fydd yn dod â swyddi i ardal lle mae eu hangen yn fawr iawn."