09/05/2017

Cwmni glanhau draeniau CG Pearce Cyf yn prynu offer newydd ar ôl cael micro fenthyciad o £10,000 trwy gyfrwng y ffurf ymgeisio syml

Mae CG Pearce Cyf sy'n seiliedig yn Hwlffordd yn prynu offer newydd er mwyn ymdopi gyda'r galw am eu gwasanaethau glanhau draeniau a chynnal arolygon diolch i fenthyciad o £10,000 gan Cyllid Cymru.

Fe wnaeth y cwmni wedi gwneud cais am y benthyciad drwy gyfrwng y cynllun newydd wedi ei symleiddio sydd bellach wedi cael ei ehangu. Gall cwmnïau sydd wedi bod yn masnachu yng Nghymru am ddwy flynedd neu fwy gael penderfyniad ar eu cais am fenthyciad gan Cyllid Cymru am rhwng £1,000 a £10,000 o fewn dau ddiwrnod busnes. Cytunwyd ar dros 60 o fenthyciadau drwy gyfrwng y gwasanaeth wedi ei symleiddio ers iddo gael ei lansio ym mis Rhagfyr 2015.

Mae'r busnes teuluol wedi bod yn masnachu ers 1977 ac mae'n cynnig gwasanaethau cynhwysfawr ar gyfer cynnal a chadw, glanhau ac archwilio draeniau.

"Rydym wedi gweld cynnydd cyson yn y galw am ein gwasanaethau, bydd y benthyciad hwn yn ein helpu i brynu offer newydd i ateb y galw a chynnig ein gwasanaethau i fwy o bobl a chwmnïau ar hyd a lled Sir Benfro a gorllewin Cymru," meddai'r Rheolwr Gyfarwyddwr Emma Pearce, sy'n rhedeg y cwmni ochr yn ochr â'i gŵr Jamie.

"Mae'r arian wedi ein helpu i brynu yr offer camera ar gyfer archwilio draeniau mwyaf newydd a datblygedig sydd ar gael a hefyd adnewyddu dau o'n cerbydau glanhau draeniau yn llawn. Roedd y broses yn gyflym ac yn hawdd iawn ac fe wnaeth David Knight bopeth o fewn ei allu i ni. Mae'n galonogol iawn gwybod bod sefydliad fel Cyllid Cymru yno i helpu busnesau bach pan fyddant angen cymorth fel hyn."

"Mae Emma a Jamie yn rhedeg cwmni llwyddiannus iawn," meddai Swyddog Buddsoddi Cyllid Cymru David Knight. "Rydym yn falch ein bod wedi gallu cefnogi busnes teuluol lleol gyda'r cyllid oedd ei angen arnynt i brynu offer newydd."

Ychwanegodd Rheolwr y Gronfa, Nicola Edwards: "Rydym yn falch ein bod wedi gallu ymestyn ein gwasanaeth wedi ei symleiddio ar gyfer benthyciadau hyd at £10,000, gan helpu busnesau bach fel CG Pearce Cyf Rydym wedi cwblhau 61 o fenthyciadau drwy gyfrwng y gwasanaeth hwn hyd yn hyn, gyda chynnydd mewn ceisiadau ers i ni ehangu'r cynllun o £5,000 i £10,000 ym mis Ionawr eleni.

"Mae gallu cael penderfyniad cyflym ar gyllid yn holl bwysig i lawer o fusnesau bach; mae'r gwasanaeth newydd hwn yn gwneud yn union hynny gyda phenderfyniadau yn cael eu gwneud mewn dim ond dau ddiwrnod busnes."