Cartref | Portffolio | Olyniaeth rheoli

 

Olyniaeth rheoli

Ein huchafbwyntiau yn y maes olyniaeth

Gall amryw o resymau arwain at olyniaeth rheoli a gallwn eich helpu i ariannu trefniant olynu. Rydym wedi buddsoddi mewn trefniadau lle mae rheolwyr yn prynu'r busnes a lle mae cyflogeion yn prynu'r cwmni. Rydym hefyd wedi buddsoddi mewn trefniadau olynu, gan gynnwys rheolwyr allanol yn prynu cwmnïau yn ogystal â chaffaeliadau corfforaethol.

Dolenni perthnasol