Cartref | Dolenni defnyddiol | Polisi preifatrwydd

Polisi preifatrwydd

Ein hegwyddorion

Mae gan Cyllid Cymru ymrwymiad i ddiogelu eich gwybodaeth bersonol. Mae hyn yn golygu:

  • Dim ond am wybodaeth bersonol sy’n ein helpu ni i’ch helpu chi y gofynnwn
  • Cadwn eich gwybodaeth bersonol yn ddiogel ac yn gyfrifol
  • Nid ydym byth yn rhannu eich gwybodaeth bersonol tu allan i Cyllid Cymru heb eich caniatâd

Casglu gwybodaeth

Dim ond gyda’ch caniatâd chi mae Cyllid Cymru yn casglu gwybodaeth, un ai yn y wefan hon neu mewn digwyddiadau, cyfarfodydd neu debyg.

Byddwn bob amser yn dweud wrthych yn union yr hyn y bwriadwn ei wneud gyda’ch gwybodaeth bersonol ac ni fyddwn byth yn ei defnyddio at unrhyw ddiben arall heb eich caniatâd.

Medrwch ddefnyddio ein gwefan heb roi gwybodaeth bersonol ond gall gwybod beth yw’ch dewisiadau ein helpu i wella sut y cyfathrebwn gyda chi.

Dadansoddwn ymddygiad ymwelwyr i’n gwefan i wella ein marchnata. Defnyddiwn ‘cwcis’ (ffeiliau testun a ddodir ar eich cyfrifiadur) i gasglu gwybodaeth am ymwelwyr. Mae hyn yn cynnwys cyfeiriad eich darparydd rhyngrwyd a’r tudalennau yr ymwelwch â hwy ond nid yw’n cynnwys gwybodaeth y medrid ei defnyddio i wybod pwy ydych. Medrwch ddewis peidio rhoi gwybodaeth ymwelydd drwy anablu cwcis  ar eich porwr gwe.

Dal gwybodaeth

Mae Cyllid Cymru yn dal eich gwybodaeth bersonol yn ddiogel. Defnyddiwn fesurau diogelu, yn cynnwys amgodiad electronig i atal mynediad heb ganiatâd.

Medrwch ofyn am fanylion yr wybodaeth bersonol a ddaliwn amdanoch drwy anfon neges e-bost at info@financewales.co.uk neu ysgrifennu at Cyllid Cymru, 1 Capital Quarter, Stryd Tyndall , Caerdydd, CF10 4BZ. Mae ffi weinyddol o £10 am roi’r wybodaeth hon.

Gadewch i ni wybod os gwelwch yn dda os credwch fod unrhyw ran o’ch gwybodaeth bersonol yn anghywir a byddwn yn ei chywiro.

Defnyddio gwybodaeth

Medrwch fod eisiau darparu gwybodaeth i’n helpu i:

  • Ymateb i’ch ymholiadau
  • Gwella ein cynnyrch a gwasanaethau
  • Arsylwi eich dewisiadau cyfathrebu

Dim ond am wybodaeth bersonol sy’n berthnasol i’n datblygiad busnes, gwasanaeth cwsmeriaid neu farchnata y gofynnwn amdani.

Anaml y byddwn yn anfon mwy nag un cyfathrebiad marchnata y mis atoch a medrwch ddewis peidio eu derbyn unrhyw bryd drwy anfon neges e-bost at info@financewales.co.uk